Wszystkie wpisy

Interpelacja w sprawie działań zmierzających do budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Zwracałem się do Pana Ministra z interpelacją nr 15001 w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem.  Otrzymałem odpowiedź, że kwestia legalizacji polskich upamiętnień na Ukrainie oraz możliwość wznoszenia nowych, będą jednym z poruszanych tematów podczas planowanej wizyty w Kijowie w październiku bieżącego roku.

Read more

Kukiz ’15 przeciwko likwidacji JOW w samorządach

Prawo i Sprawiedliwość zamierza zlikwidować Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w samorządach – jeszcze przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Stanowczo się temu sprzeciwiamy!

Paweł Kukiz opisując ten projekt stwierdził że „jesteśmy świadkiem totalnego partyjnego marszu przez Polskę”. Nie mamy zamiaru brać w tym udziału!

Read more

Interpelacja w sprawie organizacji dodatkowych zajęć w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta Lublin

Z doniesień prasowych wynika, iż z inicjatywy skrajnie lewicowych środowisk (Stowarzyszenie Homo Faber i partia Razem), w szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta Lublin, od połowy września br. odbywają się dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu promocję tzw. tolerancji. Wielu mieszkańców Lublina jest zaniepokojonych faktem, iż w lubelskich szkołach, może dojść do indoktrynacji ideologicznej tj. promowania treści skrajnie lewicowych.

Read more

Interpelacja w sprawie braku oznaczenia drogi prowadzącej do miejscowości Bogucin

Mieszkańcy miejscowości Bogucin w województwie lubelskim zgłosili mi problem braku oznaczenia ich miejscowości na trasie krajowej S17, który nie został rozwiązany od 2013 roku. Przy zjeździe z trasy S17 umieszczony jest znak informacyjny , który wskazuje dojazd do miejscowości Garbów i Jastków. Na znaku nie została umieszczona nazwa miejscowości Bogucin.

Read more

Interpelacja w sprawie przekazywania gminom dróg wyższej kategorii na podstawie ustawy o drogach publicznych

Pomimo zmian art.10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych wprowadzonych 13 września 2013 roku według interpretacji niektórych zarządców dróg nadal można przekazać odcinek drogi zastąpiony nowym jej przebiegiem pośrednio lub bezpośrednio gminie niezależnie od jej pierwotnej kategorii. Taka sytuacja ma miejsce w gminie Miasto Puławy. Trzeba podkreślić, że gminy wiejskie, małe i średnie miasta nie są powiatami grodzkimi, które zarządzają wszystkimi drogami na swoim terenie i które mają odpowiednie zapewnienie ich finansowania. Każda dodatkowa droga generuje w małych gminach koszty, które znacznie oddziałują na stan budżetu. Ostatecznie gmina dostaje nowe odcinki dróg wyższych kategorii bez żadnych dodatkowych środków na ich utrzymanie.

Read more

Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji oddziału celnego w Puławach

Przedsiębiorcy działający na terenie powiatów: puławskiego, ryckiego i opolskiego są zaniepokojeni pojawiającymi się informacjami o możliwości likwidacji Oddziału Celnego w Puławach w związku z wprowadzeniem na terenie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw „CUDO”, które ma mieć swoją siedzibę w Białej Podlaskiej.

Read more

Interpelacja w sprawie warunków przechodzenia uczniów ze szkół plastycznych do szkół średnich

Uczniowie dostrzegli nieścisłość w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. Z rozporządzenia wynika, że uczeń liceum plastycznego, który uzyskał pozytywne wyniki z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w razie chęci zmiany szkoły znajduje się w gorszej sytuacji niż uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej. Szczegóły zawarte są w złożonej przeze mnie intereplacji, która znajduje się poniżej.

Read more

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Lublinie

Na Placu Litewskim w Lublinie znajduje się Pomnik Nieznanego Żołnierza, na którym widnieje treść „NIEZNANY ŻOŁNIERZ POLEGŁ W WALCE O WYZWOLENIE NARODOWE I SPOŁECZNE”. Treść na płycie pomnika jest dla Lublinian wstydliwa a wręcz obraźliwa. Obiecano mieszkańcom, że obecny pomnik zostanie zdemontowany podczas remonu Placu Litewskiego a na jego miejsce powstanie nowy o zmienionej treści. Do dziś zapowiedziane czynności nie zostały podjęte.

Read more

Dowóz uczniów szkoły w Jaszczowie w gminie Milejów

Na prośbę obywateli ponownie powracam do sprawy dowozu uczniów w szkole w Jaszczowie w gminie Milejów. Nie ulega wątpliwości, że dowóz dzieci do i ze szkoły jest zadaniem własnym gminy. Zwróciłem się zatem ponownie do Wójta Gminy Milejów aby dowiedzieć się w jaki sposób gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie dowozu uczniów.

thumbnail of Jaszczówthumbnail of Jaszczów odpowiedź

Read more