Wszystkie wpisy

Konferencja prasowa dotycząca zamiaru wprowadzenia podwyżki cen paliw

Lubelska konferencja w sprawie planowanej podwyżki cen paliw zakończona sukcesem! Wspólnie z przedstawicielami  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na czele z panem Leszkiem Kędzierawskim oraz właścicielem lubelskiej stacji paliw Safari będącym jednocześnie członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych panem Maciejem Boguszewskim wyraziliśmy sprzeciw wobec projektu #BenzynaPlus.

Read more

Zbiórka podpisów pod referendum ws. przyjmowania uchodźców w ramach systemu relokacji UE

„Chcemy, aby Polacy mieli wpływ na to, kto jest przyjmowany w ich kraju. To obywatele powinni decydować o tym, czy uchodźcy trafią do naszych miast czy nie”.
W minioną sobotę wspólnie z lubelskimi działaczami Kukiz ’15 zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie przyjmowania uchodźców do Polski w ramach systemu relokacji UE.

Wyk. zdjęcia Andrzej Bojanek

Read more

Konferencja prasowa w sprawie projektu „Samorządy z Kukizem”

! Otwieramy samorządy dla obywateli !

Nie chcemy zamykać się na partie polityczne, chcemy odpartyjnić samorządy. Każdy, komu leży na sercu dobro własnego samorządu może wejść na naszą stronę internetową zgłosić chęć zaangażowania się w jeden z projektów lub chęć startowania z naszych list.

Read more

Interpelacja w sprawie budowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Lublin – Lubartów

Mieszkańcy województwa lubelskiego zgłosili mi problem ciagłych utrudnień przejazdu na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lubartowem a Lublinem. Obiecano mieszkańcom budowę obwodnicy, która nie powstała nawet pomimo ich protestów. Skierowałem zatem interepelację, w której zapytałem Ministerstwo m.in. kiedy zostanie rozpoczęta budowa odcinka Lublin – Lubartów drogi krajowej nr 19.

Read more

Interpelacja w sprawie rozszerzenia granic obrony koniecznej

Z radością oraz nadzieją przyjeliśmy informacje o chęci rozszerzenia granic obrony koniecznej. Zmiana ma polegać na dodaniu do art. 25 Kodeksu karnego § 2a. „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.  Jednak użycie słów „chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”budzi watpliwości obywateli. W celu wyjaśnienia – wspólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską, Pawłem Szramką, Adamem Andruszkiewiczem, Tomaszem Rzymkowskim i Bartoszem Józwiakiem złożyliśmy stosowną interpelację.

 

Read more

Interpelacja w sprawie zmian kadrowych w polskiej armii

Na prośbę obywateli, wspólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską i Tomaszem Rzymkowskim zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie zmian w kadrach polskiej armii. Wspólnie z obywatelami chcemy poznać cel przeprowadzanej reformy dowództwa.

Zgodnie z art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości Państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”.

Read more

Interpelacja w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce

W spólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską, Adamem Andruszkiewiczem, Tomaszem Rzymkowskim i Norbertem Kaczmarczykiem, na prośbę osób związanych z branżą winiarską złożylismy interpelację, w której zapytaliśmy czy Ministerstwo Finansów ma zamiar podjąć działania w celu polepszenia sytuacji branży wniarskiej w Polsce. Poniżej pełna treść interpelacji opisującej istotne problemy.

Read more

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia uczciwych przedsiębiorców przed represjami urzędów skarbowych

Na prośbę przedsiębiorców złożyłem kolejną interpelację. Dla polskich przedsiębiorców poważnym problemem jest stosowana przez rząd na podstawie art. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. (Dz.U. z 2016 r. poz. 710) odpowiedzialność solidarna, które polega na tym, że nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę, a nawet za podmiot który sprzedał towar temu sprzedawcy. Czy ministerstwo planuje wprowadzić inne mechanizmy, które pomogą w polepszeniu ściągalności podatku VAT i jednocześnie poprawią sytuację polskich przedsiębiorców?

Pełna treść interpelacji wraz z pytaniami znajduje się poniżej.

Read more

Pismo do NIK w sprawie rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Na prośbę mieszkańców województwa lubelskiego skierowałem wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o podjęcie kontroli w sprawie rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Obywatele są zaniepokojeni tym, że rozbudowa mająca się zakończyć w 2013 roku – nie zostanie zrealizowana nawet w 2018 roku. Oczekuję, że zostanie wyjaśniona kwestia czy finanse publiczne są należycie gospodarowane, czy nie doszło do zaniedbań i kto ewentualnie za te zaniedbania odpowiada.

Jak poinformowałem media, uważam że przypdek rozbudowy COZL to klasyczny przykład błędnej inwestycji http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/posel-kulesza-wnioskuje-do-nik-o-kontrole-w-cozl-to-klasyczny-przyklad-blednej-inwestycji,n,1000200388.html

Read more

Wniosek do Starosty Powiatu Ryckiego w sprawie liczby pracowników instytucji podległych Starostwu Powiatowemu

Na prośbę obywateli skierowałem do Starosty Powiatu Ryckiego Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej liczby pracowników instytucji podległych Starostwu Powiatowemu.

Mieszkańcy Powiatu Ryckiego chcą przede wszystkim wiedzieć , ile osób które osiagnęły wiek emerytalny nadal zajmuje stanowiska pracy. Poniżej stosowne pismo.

thumbnail of Starostwo Powiatowe w Rykach – Wniosek o udz.informacji publ.

Read more