Wszystkie wpisy

Interpelacja w sprawie statystyk związanych z egzekucją administracyjną

W związku z faktem, iż ustawa o egzekucji w administracji wymaga gruntowanej rewizji, skierowałem do Ministerstwa Finansów interpelację zawierającą 22 pytania w niniejszej sprawie. Zapytałem m.in o liczbę spraw które przypadają na jednego komornika oraz o koszty prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego dla komornika i wierzyciela.

Poniżej zamieszczam pełna treść interpelacji.

Read more

Interpelacja w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji

W związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą kondycji finansowej sektora funduszy publicznych, zwróciłem się do Ministerstwa Finansów z pytaniem w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji. Zapytałem m.in. o to jaka jest wartość przysługujących wierzytelności oraz ile z nich jest przekazywana do egzekucji.

Pełna treść interpelacji wraz z pytaniami zamiszczona jest poniżej.

Read more

Interpelacja w sprawie skuteczności egzekucji komorniczej w latach 2012-2016

W związku z aktualnie przygotowywanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami w systemie egzekucji komorniczej, które ze względu na swój szeroki zakres będą miały z pewnością głęboki wpływ na skuteczność egzekwowania wierzytelności w naszym kraju, zwróciłem się do Ministerstwa z pytaniami m.in. o liczbę komorników w Polsce czy odsetek skutecznych egzekucji. Wszystkie pytania zawarte w interpelacji wraz z jej treścią znajdują się poniżej.

Read more

Interpelacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego projektu ustawy o jednolitej cenie książki

W marcu 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało dwa spotkania zamknięte dotyczące projektu ustawy o jednolitej cenie książki autorstwa Polskiej Izby Książki. Drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 20 marca 2017 r., było reakcją na bardzo duże zainteresowanie projektem, a także pojawiające się liczne głosy krytyki wobec projektu, podnoszone m.in. przez Stowarzyszenie KoLiber, Fundację Republikańską, Klub Jagielloński czy księgarnię bonito.pl. Ministrestwo pomimo wyznaczonego terminu nie podjęło stanowiska co do dalszych prac nad projektem. Na prośbę obywateli zadałem pytanie w niniejszej sprawie.

Read more

Konferencja prasowa dotycząca zamiaru wprowadzenia podwyżki cen paliw

Lubelska konferencja w sprawie planowanej podwyżki cen paliw zakończona sukcesem! Wspólnie z przedstawicielami  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na czele z panem Leszkiem Kędzierawskim oraz właścicielem lubelskiej stacji paliw Safari będącym jednocześnie członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych panem Maciejem Boguszewskim wyraziliśmy sprzeciw wobec projektu #BenzynaPlus.

Read more

Zbiórka podpisów pod referendum ws. przyjmowania uchodźców w ramach systemu relokacji UE

„Chcemy, aby Polacy mieli wpływ na to, kto jest przyjmowany w ich kraju. To obywatele powinni decydować o tym, czy uchodźcy trafią do naszych miast czy nie”.
W minioną sobotę wspólnie z lubelskimi działaczami Kukiz ’15 zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie przyjmowania uchodźców do Polski w ramach systemu relokacji UE.

Wyk. zdjęcia Andrzej Bojanek

Read more

Konferencja prasowa w sprawie projektu „Samorządy z Kukizem”

! Otwieramy samorządy dla obywateli !

Nie chcemy zamykać się na partie polityczne, chcemy odpartyjnić samorządy. Każdy, komu leży na sercu dobro własnego samorządu może wejść na naszą stronę internetową zgłosić chęć zaangażowania się w jeden z projektów lub chęć startowania z naszych list.

Read more

Interpelacja w sprawie budowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Lublin – Lubartów

Mieszkańcy województwa lubelskiego zgłosili mi problem ciągłych utrudnień przejazdu na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lubartowem a Lublinem. Obiecano mieszkańcom budowę obwodnicy, która nie powstała nawet pomimo ich protestów. Skierowałem zatem interepelację, w której zapytałem Ministerstwo m.in. kiedy zostanie rozpoczęta budowa odcinka Lublin – Lubartów drogi krajowej nr 19.

Read more

Interpelacja w sprawie rozszerzenia granic obrony koniecznej

Z radością oraz nadzieją przyjeliśmy informacje o chęci rozszerzenia granic obrony koniecznej. Zmiana ma polegać na dodaniu do art. 25 Kodeksu karnego § 2a. „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.  Jednak użycie słów „chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”budzi watpliwości obywateli. W celu wyjaśnienia – wspólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską, Pawłem Szramką, Adamem Andruszkiewiczem, Tomaszem Rzymkowskim i Bartoszem Józwiakiem złożyliśmy stosowną interpelację.

 

Read more

Interpelacja w sprawie zmian kadrowych w polskiej armii

Na prośbę obywateli, wspólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską i Tomaszem Rzymkowskim zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie zmian w kadrach polskiej armii. Wspólnie z obywatelami chcemy poznać cel przeprowadzanej reformy dowództwa.

Zgodnie z art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości Państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”.

Read more