Wrzesień 12, 2017 malgorzatatylus

Stanowiska w „gabinecie politycznym” w Urzędzie Miasta Lublin

Obywatele często nie wiedzą, że mają prawo do poznania dokładnych informacji na temat liczby stanowisk oraz kosztów ich utrzymania w Urzędzie Miasta. Często też zdarza się, że odpowiedzi urzędników są nierzetelne, omijające wskazanie szczegółowych danych.

Taka sytuacja zdarzyła się podczas udzielenia informacji w lubelskim Ratuszu. Mieszkańcy Lublina zgłosili się do mnie ze skargą, że odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby doradców i asystentów Prezydenta Miasta Lublin, nie zawierała wszystkich stanowisk jakie zostały utworzone w tzw. „gabinetach politycznych”.  Tak się składa, że ja również nie otrzymałem stosownej odpowiedzi, kierując podobne zapytanie w ubiegłym roku. W porozumieniu z mieszkańcami Lublina ponawiam zatem pytanie dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych z dn. 21 listopada 2008 r.

thumbnail of Gabinety politycznethumbnail of odp.- gabinety polit.- Lublinthumbnail of wniosek o info gabinety polityczne- Lublin