Wszystkie wpisy

Interpelacja w sprawie przedłużających się rejestracji podatników VAT

Przedsiębiorcy zgłaszają mi problem rejestracji podatników VAT, która po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. uległa znacznemu wydłużeniu. W chwili obecnej Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ma wyznaczonego czasu rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. W związku z zaistniałą sytuacją podatnicy czekają na weryfikację danych nawet po kilka miesięcy, gdy są de facto niezdolni do jej prowadzenia. Obecne przepisy Ordynacji Podatkowej nie precyzują jasno czasu, w którym Naczelnik Urzędu Skarbowego ma podjąć decyzję dotyczącą rejestracji podmiotu.

W złożonej interpelacji zapytałem m.in. o to czy Ministerstwo rozpocznie prace nad stosownymi zmianami, w których czas oczekiwania na rejestrację zostanie jasno określony.

Read more

Interpelacja w sprawie dobrowolnych ubezpieczeń OC funkcjonariuszy Policji

Zgłosili się do mnie funkcjonariusze policji z problemem obciążeń kosztów napraw pojazdów służbowych z prywatnych składek OC.  Aby poznać stanowisko Ministerstwa w tej sprawie – złożyłem stosowną interpelację. Zapytałem m.in. o to czy pojazdy służbowe policji posiadają ubezpieczenie AC i czy Ministerstwo podejmie kroki w kierunku zmian w ustawie regulujących kwestię odpowiedzialności funkcjonariuszy policji za pojazdy służbowe.

Read more

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących tzw. odwróconego podatku VAT

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę dotyczącą objęcia robót budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Najczęściej podnoszoną wadą obecnie funkcjonującej nowelizacji przepisów jest zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze, które po wprowadzeniu Ustawy są zmuszone do oczekiwania na zwrot podatku VAT z urzędu – co oznacza, że w praktyce przez długi czas nie dysponują one gotówką.

W złozonej interpelacji, której pełna treść znajduje się poniżej, zapytałem m.in. o to czy zostaną podjęte kroki prawne niwelujące ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze działające w branży budowlanej, spowodowanej tymczasowym „zamrożeniem” ich kapitału wynikające z tytułu wprowadzonej Ustawy?

Read more

Interpelacja w sprawie statystyk związanych z egzekucją administracyjną

W związku z faktem, iż ustawa o egzekucji w administracji wymaga gruntowanej rewizji, skierowałem do Ministerstwa Finansów interpelację zawierającą 22 pytania w niniejszej sprawie. Zapytałem m.in o liczbę spraw które przypadają na jednego komornika oraz o koszty prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego dla komornika i wierzyciela.

Poniżej zamieszczam pełna treść interpelacji.

Read more

Interpelacja w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji

W związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą kondycji finansowej sektora funduszy publicznych, zwróciłem się do Ministerstwa Finansów z pytaniem w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji. Zapytałem m.in. o to jaka jest wartość przysługujących wierzytelności oraz ile z nich jest przekazywana do egzekucji.

Pełna treść interpelacji wraz z pytaniami zamiszczona jest poniżej.

Read more

Interpelacja w sprawie skuteczności egzekucji komorniczej w latach 2012-2016

W związku z aktualnie przygotowywanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami w systemie egzekucji komorniczej, które ze względu na swój szeroki zakres będą miały z pewnością głęboki wpływ na skuteczność egzekwowania wierzytelności w naszym kraju, zwróciłem się do Ministerstwa z pytaniami m.in. o liczbę komorników w Polsce czy odsetek skutecznych egzekucji. Wszystkie pytania zawarte w interpelacji wraz z jej treścią znajdują się poniżej.

Read more

Interpelacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego projektu ustawy o jednolitej cenie książki

W marcu 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało dwa spotkania zamknięte dotyczące projektu ustawy o jednolitej cenie książki autorstwa Polskiej Izby Książki. Drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 20 marca 2017 r., było reakcją na bardzo duże zainteresowanie projektem, a także pojawiające się liczne głosy krytyki wobec projektu, podnoszone m.in. przez Stowarzyszenie KoLiber, Fundację Republikańską, Klub Jagielloński czy księgarnię bonito.pl. Ministrestwo pomimo wyznaczonego terminu nie podjęło stanowiska co do dalszych prac nad projektem. Na prośbę obywateli zadałem pytanie w niniejszej sprawie.

Read more

Konferencja prasowa dotycząca zamiaru wprowadzenia podwyżki cen paliw

Lubelska konferencja w sprawie planowanej podwyżki cen paliw zakończona sukcesem! Wspólnie z przedstawicielami  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na czele z panem Leszkiem Kędzierawskim oraz właścicielem lubelskiej stacji paliw Safari będącym jednocześnie członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych panem Maciejem Boguszewskim wyraziliśmy sprzeciw wobec projektu #BenzynaPlus.

Read more

Zbiórka podpisów pod referendum ws. przyjmowania uchodźców w ramach systemu relokacji UE

„Chcemy, aby Polacy mieli wpływ na to, kto jest przyjmowany w ich kraju. To obywatele powinni decydować o tym, czy uchodźcy trafią do naszych miast czy nie”.
W minioną sobotę wspólnie z lubelskimi działaczami Kukiz ’15 zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie przyjmowania uchodźców do Polski w ramach systemu relokacji UE.

Wyk. zdjęcia Andrzej Bojanek

Read more

Konferencja prasowa w sprawie projektu „Samorządy z Kukizem”

! Otwieramy samorządy dla obywateli !

Nie chcemy zamykać się na partie polityczne, chcemy odpartyjnić samorządy. Każdy, komu leży na sercu dobro własnego samorządu może wejść na naszą stronę internetową zgłosić chęć zaangażowania się w jeden z projektów lub chęć startowania z naszych list.

Read more