Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie procesu cyfryzacji radiofonii

Interpelacja w sprawie procesu cyfryzacji radiofonii

Po przeprowadzeniu cyfryzacji telewizji pojawiła się kwestia cyfryzacji radiofonii. Część stacji nadaje w dwóch systemach. Głównym problemem procesu cyfryzacji jest powszechność dostępu do radiowych odbiorników cyfrowych. Cyfryzacja radia to proces znacznie skomplikowany niż cyfryzacja telewizji. W celu poznania strategii państwa wobec cyfryzacji radia, złożyłem stosowną interpelację, której treść prezentuję poniżej.

radio

Odpowiedź ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1342

Po przeprowadzeniu cyfryzacji telewizji pojawiła się kwestia cyfryzacji radiofonii. Część stacji nadaje w dwóch systemach. Głównym problemem procesu cyfryzacji jest powszechność dostępu do radiowych odbiorników cyfrowych. Cyfryzacja radia to proces znacznie skomplikowany niż cyfryzacja telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uważa, że ze względu na wyczerpujące się zasoby analogowe cyfryzacja radia jest jedyną szansą na rozwój radiofonii. Także Europejska Unia Nadawców (European Broadcasting Union) zaleca wdrożenie naziemnej radiofonii cyfrowej. Technologia cyfrowa (tzw. system DAB+) pozwala bowiem na wzbogacenie oferty programowej, poprawę jakości odbioru programów radiowych, a także na efektywniejsze – w porównaniu z radiem analogowym – wykorzystanie częstotliwości. Umożliwia bowiem emisję 18 programów zamiast jednego na jednej częstotliwości.
Początki cyfryzacji są trudne. Słuchalność wyspecjalizowanych programów radiowych była bliska zeru, a w przypadku nadawców publicznych korzystających z technologii analogowej i cyfrowej nie odnotowano większych zmian w tym zakresie.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że decyzja o przystąpieniu do cyfryzacji radia została podjęta w warunkach trudnych dla spółek radiofonii publicznej. Ich sytuacja finansowa była niepewna, nie miały też gwarancji wieloletniego finansowania przedsięwzięcia. Wdrażanie cyfryzacji było możliwe głównie dzięki środkom przekazywanym na ten cel przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

W Europie w 2013 r. emisję cyfrową prowadziło 16 państw (na stałe cyfrowo nadawało 10 z nich). Jednak w żadnym z tych krajów nie wyłączono sygnału analogowego, mimo że w niektórych z nich technologia cyfrowa jest wdrażana nawet od 20 lat. Norwegia wstępnie ustaliła termin wyłączenia emisji analogowej na 2017 r., a Dania na 2019 r. Wielka Brytania – uznawana za przykład modelowy – miała ustalić termin wyłączenia pod koniec 2013 r., jednak tego nie zrobiła. W większości krajów europejskich radiofonię cyfrową wdrażano przy wsparciu państwa. Często podstawą implementacji była strategia narodowa lub plan działania w tym zakresie.

  1. Jaka jest strategia państwa wobec cyfryzacji radia?
  2. Jaki jest planowany termin wyłączenia nadawania analogowego?
  3. Jaka jest prognozowana popularności odbiorników oferujących programy w technologii cyfrowej i oczekiwana słuchalność, w przeciągu pierwszych trzech lat, programów nadawanych cyfrowo?

Z uszanowaniem

Jakub Kulesza