Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wspólnego dla niektórych krajów Unii Europejskiej systemu podatku od wartości dodanej

Interpelacja w sprawie wspólnego dla niektórych krajów Unii Europejskiej systemu podatku od wartości dodanej

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt C-49/09, Polska została zmuszona do wprowadzenia zmian w obowiązujących ówcześnie przepisach, niosących za sobą znaczne podwyższenie  stawki podatku na produkty, które są przedmiotem podstawowego zapotrzebowania polskich rodzin, co ma istotny wpływ na całokształt sytuacji społecznej w naszym kraju. Aby dowiedzieć się czy Rząd ma zamiar podjąć jakiekolwiek działania w szczególności w kwestii przyznania Polsce możliwości objęcia podstawowych towarów mających istotne znaczenie dla rodzin wielodzietnych, (np. ubranek dziecięcych, żywności, leków) preferencyjną, zerową stawką podatku VAT, złożyłem interpelację, której pełną treść zamieszczam poniżej.

money-finance-bills-bank-notes-large

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1343

Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów,

ostatnie lata historii naszego kraju stoją pod znakiem kryzysu demograficznego. Polskie społeczeństwo się starzeje. W perspektywie kolejnych lat proces ten może okazać się jedną z barier hamujących, jeżeli nieumożliwiających, dalszy rozwój naszego kraju. Analiza procesów gospodarczych wyraźnie wskazuje, że dobrobyt ekonomiczny państwa jest również konsekwencją wzrostu demograficznego. Potencjał ludnościowy stanowi bowiem podstawę budowy państwa silnego, tak pod względem gospodarczym, jak również kulturowym. Poprawa sytuacji demograficznej Polski jest środkiem do budowy silnej, niezależnej, pozycji w gronie państw rozwiniętych.

Do końca 2011 roku. ubranka dziecięce były objęte preferencyjną stawką w wysokości 7%. Sankcją zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów Polska została dotknięta w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt C-49/09. W związku z treścią tego orzeczenia Polska została zmuszona do wprowadzenia zmian w obowiązujących ówcześnie przepisach oraz wprowadzenia stawki podatku znacznie wyższej od obowiązującej do końca 2011 roku. Trybunał uznał bowiem, że przepis art. 115 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej obejmuje zakresem regulacji jedynie państwa członkowskie, które należały do Wspólnoty Europejskiej w chwili przyjęcia dyrektywy 92/77, i w drodze odstępstwa upoważnia te ostatnie do utrzymania obniżonych stawek podatku VAT, pod warunkiem że wskazane stawki były stosowane w owych państwach członkowskich w dniu 1 stycznia 1991 r.

Wywołana powyższym wyrokiem zmiana przepisów odbiła się w naszym społeczeństwie szerokim echem i wywołała wiele negatywnych reakcji. Stosowanie obniżonej stawki na przedmiotowe towary leży bowiem w szeroko pojętym interesie społecznym, jakim jest rozwój ludnościowy, który jest zbieżny z celami samej Unii Europejskiej. Znaczące podwyższenie stawki podatku na produkty, które są przedmiotem podstawowego zapotrzebowania polskich rodzin uderzyło nie tylko w samych zainteresowanych, ale miało, i nadal ma, również wpływ na całokształt sytuacji społecznej w naszym kraju. Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację demograficzną oraz ekonomiczną, należy uznać za zasadne podjęcie stosownych działań mających na celu zmianę obowiązujących przepisów oraz dostosowanie ich do aktualnych realiów życia.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rząd zamierza podjąć jakiekolwiek działania, a jeżeli tak to jakie, w kwestii rozpoczęcia negocjacji dotyczących rewizji dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności w kwestii przyznania Polsce możliwości objęcia podstawowych towarów mających istotne znaczenie dla rodzin wielodzietnych, (np. ubranek dziecięcych, żywności, leków) preferencyjną, zerową stawką podatku VAT?
  2. Jakie jest stanowisko rządu w sprawie objęcia wszelkiej żywności, leków, akcesoriów dziecięcych (np. ubranek, obuwia, przyborów higienicznych itp.) oraz energii elektrycznej, preferencyjną, zerową stawką podatku VAT?

Z uszanowaniem