Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie odtajnienia umów/aneksów do umów ze spółkami autostradowymi

Interpelacja w sprawie odtajnienia umów/aneksów do umów ze spółkami autostradowymi

W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży pojawiły się medialne doniesienia, dotyczące tajnych umów/aneksów do umów zawartych ze spółkami autostradowymi, poprzez które Rząd, groźbą ich ujawnienia, chce zmusić spółki do okresowej rezygnacji z pobierania opłat za przejazdy. Chcąc wyjaśnić  zaistniałą sytuację, wspólnie z Posłem Jackiem Wilkiem, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

city-cars-road-lights-large

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4730

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi przygotowań do Światowych Dni Młodzieży pojawiły się informacje dotyczące tajnych umów/aneksów do umów zawartych ze spółkami autostradowymi.

Rząd, groźbą ich ujawnienia, chce zmusić spółki do okresowej rezygnacji z pobierania opłat za przejazdy.

Zwracamy się do Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– ile umów/aneksów do umów zostało utajnione oraz z jakimi podmiotami zostały zawarte?

– kiedy zostały zawarte, kto je podpisał w imieniu Ministerstwa?

– jaką zastosowano klauzulę tajności?

– czy osoba która nadała klauzulę tajności określiła datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności?

Z wyrazami szacunku