Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie podatku za wydobycie bursztynu

Interpelacja w sprawie podatku za wydobycie bursztynu

Polska dysponuje znacznymi zasobami bursztynu, których większość stanowią zasoby rejonu Lubartowa, jeszcze nie będące eksploatowanymi. Medialne doniesienia informują o 80-krotnym podwyższeniu opłaty za eksploatacje bursztynu oraz przewidują wywłaszczenie właściciela gruntu, na którym stwierdzono zasoby bursztynu. W interpelacji którą złożyłem, oczekuję odpowiedzi m.in. na pytanie o to czy ingerencja we własność prywatną nie stoi w sprzeczności z Konstytucją oraz co jest powodem nałożenia tak wysokiego podatku. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

bernstein-6579_960_720

 

 

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=6015

Szanowny Panie Ministrze,

według danych z bilansu zasobów (stan na dzień 31.12.2015 r.) Polska dysponuje znacznymi zasobami bursztynu, które w stosunku do roku poprzedniego powiększyły się. Obecnie zasoby bilansowe tej kopaliny wynoszą 1 139 t, z czego stanowcza większość to zasoby rejonu Lubartowa, jeszcze nie będące eksploatowanymi. Medialne doniesienia informują o 80-krotnym podwyższeniu opłaty za eksploatacje bursztynu oraz przewidują wywłaszczenie właściciela gruntu, na którym stwierdzono zasoby bursztynu.

W kontekście wprowadzenia powyższych zmian w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze, chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

  1. Jakie ekonomiczne przesłanki przemawiają za nałożeniem na tę szczególną kopalinę takiego podatku?
  2. Jakie zyski przewidywane są z tego podatku?
  3. Czy podobne plany są także wobec innych kopalin?
  4. Czy ingerencja we własność prywatną, nie stoi w sprzeczności z art 64 Konstytucji RP?

Z wyrazami szacunku