Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Interpelacja w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na terenie całego kraju wdrażana jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozwalająca w Internecie sprawdzić zagrożenia bezpieczeństwa występujące w danej lokalizacji. Jak wynika z dostępnej na mapie legendy, wśród rodzajów „zagrożeń” na niej umieszczanych znajdują się między innymi: bezdomność, miejsca grupowania się małoletnich, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwo. Są to albo wykroczenia, albo czyny całkowicie niekaralne, które nie stwarzają same w sobie zagrożenia bezpieczeństwa. Brak natomiast rzeczywistych, poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak rozboje, pobicia, kradzieże, włamania, napaści na tle seksualnym, zabójstwa. Kwalifikowanie np. żebractwa czy bezdomności jako „zagrożenia bezpieczeństwa” jest stygmatyzowaniem nierzadko ciężko doświadczonych przez los ludzi, zrównując ich automatycznie z przestępcami.  Wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą i Jackiem Wilkiem, chcemy wyjaśnień, m.in., dlaczego na mapę nie nanosi się najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa i jakie są jej koszty oraz przez kogo są one finansowane. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

the-police-935094_960_720

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=6292

Szanowny Panie Ministrze,

na terenie całego kraju wdrażana jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozwalająca w Internecie sprawdzić zagrożenia bezpieczeństwa występujące w danej lokalizacji. Wg informacji na stronie internetowej Policji, mapa: „opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
– informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
– informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
– informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji”.

Jak wynika z dostępnej na mapie legendy, wśród rodzajów „zagrożeń” na niej umieszczanych znajdują się między innymi:
– bezdomność,
– miejsca grupowania się małoletnich,
– nieprawidłowe parkowanie,
– spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
– żebractwo.

Są to albo wykroczenia, albo czyny całkowicie niekaralne, które nie stwarzają same w sobie zagrożenia bezpieczeństwa. Brak natomiast rzeczywistych, poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak rozboje, pobicia, kradzieże, włamania, napaści na tle seksualnym, zabójstwa. Informacji o takich zagrożeniach nie można nanieść na mapę.
Śledzenie mapy wskazuje, że najczęstszym „zagrożeniem bezpieczeństwa” na niej zamieszczanym jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W efekcie, mapa nie spełnia funkcji ostrzegania społeczeństwa przed najistotniejszymi zagrożeniami oraz może powodować nadmierne koncentrowanie się funkcjonariuszy Policji na zdarzeniach, które albo nie stanowią faktycznego zagrożenia bezpieczeństwa, albo stanowią je w stopniu niewielkim („Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji” – jak jest napisane na stronie Policji). Dodatkowo, kwalifikując np. żebractwo czy bezdomność jako „zagrożenia bezpieczeństwa” stygmatyzuje nierzadko ciężko doświadczonych przez los ludzi zrównując ich automatycznie z przestępcami.

W związku z tym mamy pytania:

  • Jaki jest powód, dla którego na mapę nie nanosi się najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak rozboje, pobicia, kradzieże, włamania, napaści na tle seksualnym, zabójstwa?
  • Jaki jest powód, dla którego na mapę zagrożeń bezpieczeństwa nanosi się zdarzenia takie jak bezdomność, miejsca grupowania się małoletnich, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwo?
  • Czy fakt, że najczęstszym typem „zagrożenia” występującym na mapie jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oznacza, że funkcjonariusze Policji najczęściej zajmują się właśnie tym, czy też, że jest to typ zdarzenia najczęściej zgłaszany przez obywateli? Jeśli to drugie, to czy za każdym razem wiąże się to z interwencją funkcjonariuszy?
  • Czy od momentu uruchomienia mapy wzrosła liczba interwencji funkcjonariuszy Policji w obszarach pilotażowych (woj. podlaskie, woj. pomorskie, Warszawa) w związku z kategoriami zdarzeń objętymi mapą, w szczególności w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych?
  • Jakie są koszty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i kto je ponosi?