Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Mandaty za przechodzenie na czerwonym świetle – interpelacja

Mandaty za przechodzenie na czerwonym świetle – interpelacja

Razem z posłem Jackiem Wilkiem i Tomaszem Jaskółą zapytaliśmy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o statystyki związane z nakładaniem mandatów na obywateli za przechodzenie przez ulicę na czerwonym świetle.

Poniżej tręść zapytania i bardzo ciekawa odpowiedź.

 

image

 

 

Pełna treść zapytania i odpowiedzi znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5732

Szanowny Panie Ministrze,

Art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń wskazuje na bezwzględną penalizację przechodzenia przez pieszych na czerwonym świetle. Restrykcyjnie przepisy nie uwzględniają możliwości przechodzenia na czerwonym świetle na własną odpowiedzialność. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie i także na świecie, w którym przechodzenie przez ulicę w nieoznaczonym miejscu jest surowo zabronione, a przechodzenie na czerwonym świetle lub pod złym kątem jest uznawane jako wykroczenie i karane mandatem. Oczekiwanie na zmianę sygnalizacji świetlnej, w przypadku gdy nie występuje ryzyko spowodowania zagrożenia na drodze, jest marnotrawstwem czasu dla pieszych oraz także dla służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej). Pomimo restrykcyjnego prawa i mandatów polskie drogi plasują się nisko w rankingach bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Zwracam się do Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. ile mandatów za przejście na czerwonym świetle przyznano w ciągu ostatnich 5 lat i czy miało to wpływ na zmniejszenie ofiar na polskich drogach?
2. w ilu państwach należących do Unii Europejskiej panują przepisy traktujące przejście na czerwonym świetle jako wykroczenie?
3. do ilu wypadków z udziałem pieszych doszło podczas przechodzenia na czerwonym świetle i jak plasuje nas to w Europie?
4. czy przepisy powinny być równie restrykcyjne nawet o późnych godzinach nocnych, w ślepych zaułkach, na mało uczęszczanych drogach i w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma miejsca, przeznaczonego do przekroczenia drogi?
5. czy odpowiedzi na ww pytania potwierdzają korelację między bezpieczeństwem a grzywną? Jeżeli nie, czy istnieją inne przesłanki do penalizacji przechodzenia na czerwonym świetle?

Z wyrazami szacunku,