Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie

Interpelacja w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie

W ostatnim czasie powrócił temat sytuacji prawnej zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie. Przed II wojną światową właścicielami nieruchomości była rodzina Zamoyskich. W 38 numerze Tygodnika Zamojskiego ukazał się artykuł pt. „Zamoyscy kupią pałac”? Z informacji przedstawionych w publikacji dowiadujemy się, iż starosta zamojski zwrócił się z wnioskiem do wojewody lubelskiego, o udzielenie zgody na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie na rzecz spadkobierców po ostatnim ordynacie i właścicielu ordynacji Jana Zamoyskiego. Spadkobiercy ostatniego ordynata i właściciela ordynacji Jana Zamoyskiego mogliby kupić pałac z uwzględnieniem bonifikaty wynoszącej 99,1% wartości tegoż zespołu. Obecnie nieruchomość wyceniana jest na kwotę ok. 7 mln. Reasumując spadkobiercy mogliby zakupić pałac w Klemensowie poniżej 1% wartości. Wspólnie z Posłem Jarosławem Sachajko zapytaliśmy w złożonej interpelacji m.in. o podstawy prawne przychylnej decyzji wojewody lubelskiego. Pełna treść interpelacji oraz odpowiedź Ministerstw znajduje się poniżej.

44869

Odpowiedzi Ministerstw dostępne są na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7794

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie powrócił temat sytuacji prawnej zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie. Przed II wojną światową właścicielami nieruchomości była rodzina Zamoyskich. Łączna wielkość powierzchni pomieszczeń znajdujących się w pałacu liczy ok. 3,7 tys. metrów kwadratowych. Ponadto w skład zespołu kwalifikuje się również ponad 130-hektarowa powierzchnia parku znajdującego się przy pałacu. W 1944 r. na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa. W tym czasie w budynku funkcjonowały dom dziecka oraz dom pomocy społecznej. Od 2009 r. pałac pozostaje nieużytkowany. Warto nadmienić, iż w ostatnich kilku latach próbowano sprzedać zespół pałacowo-parkowy w Klemensowie. Przetarg organizowany był trzykrotnie. W tym czasie cena wywoławcza została zmniejszona z 8,2 mln zł do kwoty 6,56 mln zł. Pomimo obniżenia ceny nikt nie zdecydował się na zakup pałacu.

W 38 numerze Tygodnika Zamojskiego ukazał się artykuł pt. „Zamoyscy kupią pałac”? Z informacji przedstawionych w publikacji dowiadujemy się, iż starosta zamojski zwrócił się z wnioskiem do wojewody lubelskiego, o udzielenie zgody na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie na rzecz spadkobierców po ostatnim ordynacie i właścicielu ordynacji Jana Zamoyskiego. Wojewoda lubelski przychylił się do przedmiotowego wniosku. Z informacji zawartych w treści artykułu wynika, iż sprzedaż zespołu w Klemensowie miałaby odbyć się w formie bezprzetargowej. Ponadto spadkobiercy ostatniego ordynata i właściciela ordynacji Jana Zamoyskiego mogliby kupić pałac z uwzględnieniem bonifikaty wynoszącej 99,1% wartości tegoż zespołu. Obecnie nieruchomość wyceniana jest na kwotę ok. 7 mln. Reasumując spadkobiercy mogliby zakupić pałac w Klemensowie poniżej 1% wartości.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie wojewoda lubelski udzielił zgody na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie na rzecz spadkobierców po ostatnim ordynacie i właścicielu ordynacji?
  2. Czy niniejsza decyzja nie została wydana z naruszeniem interesu Skarbu Państwa?
  3. Jaki jest roczny koszt utrzymania zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie?