Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wykorzystywania luk prawnych w systemie opieki społecznej przez imigrantów

Interpelacja w sprawie wykorzystywania luk prawnych w systemie opieki społecznej przez imigrantów

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o zwrócenie uwagi na sprawę pobierania świadczeń socjalnych przez cudzoziemców. Zachodzą wątpliwości co do  możliwości pobierania różnego rodzaju zasiłków w różnych państwach jednocześnie. Przez to osoby nie będące obywatelami Polski mogą dodatkowo obciążać nasz system socjalny. Będąc zobowiązanym do reprezentowania obywateli, złożyłem wspólnie z posłami: Bartoszem Józwiakiem, Adamem Andruszkiewiczem, Pawłem Szramką i Norbertem Kaczmarczykiem, stosowną interpelację której pełna treść znajduje się poniżej.

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=11667

Szanowna Pani Minister,

państwa Unii Europejskiej charakteryzują się bardzo wysokim poziomem redystrybucji. Jedną z przyczyn tego faktu jest nadmiernie rozbudowany system rozmaitych świadczeń socjalnych w poszczególnych państwach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jedną z fundamentalnych zasad, na której opiera się Unia Europejska jest zasada swobodnego przepływu osób. Powoduje to stosunkowo łatwą możliwość pobierania różnego rodzaju zasiłków w różnych państwach jednocześnie. Przez to osoby nie będące obywatelami Polski mogą dodatkowo obciążać nasz system socjalny, często wbrew faktycznym dochodom (cudzoziemcy mogą ukrywać dochody pochodzące z zagranicy).

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z następującymi pytaniami:

  1. Czy Polska wymienia się z innymi państwami informacjami na temat faktycznie wypłacanych świadczeń socjalnych? Jeśli tak to na jakich zasadach i z którymi państwami, jeśli nie to czy trwają prace nad stworzeniem takiego systemu?
  2. W jaki sposób weryfikowane są dochody cudzoziemców ubiegających się o świadczenia socjalne w Polsce?