Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie budowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Lublin – Lubartów

Interpelacja w sprawie budowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Lublin – Lubartów

Mieszkańcy województwa lubelskiego zgłosili mi problem ciągłych utrudnień przejazdu na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lubartowem a Lublinem. Obiecano mieszkańcom budowę obwodnicy, która nie powstała nawet pomimo ich protestów. Skierowałem zatem interepelację, w której zapytałem Ministerstwo m.in. kiedy zostanie rozpoczęta budowa odcinka Lublin – Lubartów drogi krajowej nr 19.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13075

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnim czasie przejazd odcinkiem drogi krajowej nr 19 pomiędzy Lubartowem a Lublinem jest znacząco utrudniony. Z relacji podróżujących wynika, że długość zatoru drogowego dochodzi do 6 kilometrów, a czas przejazdu wynosi 40 minut. Sytuacja z dnia na dzień pogarsza się, a kierowcy prognozują, że z czasem korki drogowe mogą rozpoczynać się na przedmieściach Lubartowa.

Ostatnie pomiary ruchu wykazały, że przez miejscowość Niemce każdej doby przejeżdża średnio 20 000 samochodów, w tym duża liczba samochodów ciężarowych. Liczby te są znacząco wyższe w poniedziałki i piątki. Korki drogowe są spowodowane również znajdującymi się co kilkadziesiąt metrów przejściami dla pieszych. W zmniejszeniu korków nie pomogło wyłączanie sygnalizacji świetlnej. Zniecierpliwienie kierowców stojących w korkach może stwarzać niebezpieczeństwo dla pieszych przechodzących przez przejścia.

Mimo zapewnień, po zeszłorocznym proteście mieszkańców, budowa obwodnicy nie ruszyła, a z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zostały wykreślone kolejne inwestycje.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Kiedy zostanie rozpoczęta budowa odcinka Lublin – Lubartów drogi krajowej nr 19?
  2. Jaki jest przewidywany termin oddania odcinka?
  3. Jakie kroki ministerstwo podejmie już teraz, aby udrożnić przejazd tym odcinkiem i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców?