Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wpływu programu „Rodzina 500 plus” na dzietność

Interpelacja w sprawie wpływu programu „Rodzina 500 plus” na dzietność

Przyrost naturalny w naszym kraju jest najniższy w Europie. Program „Rodzina 500 plus” to sztandarowy projekt rządu Zjednoczonej Prawicy, który ma się przyczynić do systemowego wsparcia polskich rodzin oraz poprawy poziomu dzietności w Polsce.

Jako parlamentarzystę ciekawi mnie wpływ programu „Rodzina 500 plus” na zwiększenie dzietności. Skierowałem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej stosowną interpelację:

Odpowiedź Pani Minister będzie dostępna na stronie Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=19411

Szanowna Pani Minister,

program „Rodzina 500 plus” to sztandarowy projekt rządu Zjednoczonej Prawicy, który ma się przyczynić do systemowego wsparcia polskich rodzin oraz poprawy poziomu dzietności w Polsce. Kwestią podstawową jest poprawa przyrostu naturalnego w naszym kraju, który jest jednym z najniższych w Europie. Jako parlamentarzystę ciekawi mnie wpływ programu „Rodzina 500 plus” na zwiększenie dzietności.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Ile wyniosły całkowite koszty programu „Rodzina 500 plus” w 2017 r. i jaka część tej kwoty została przeznaczona na wsparcie pierwszych dzieci w rodzinie (zgodnie z kryterium dochodowym)?
  2. Jaka jest liczba osób urodzonych w 2017 r. będących pierwszym dzieckiem w rodzinie?
  3. Jaka jest liczba osób urodzonych w 2017 r. będących trzecim i kolejnym dzieckiem w rodzinie?
  4. Jaki będzie prognozowany współczynnik dzietności w 2017 r. wg danych Ministerstwa?

Z wyrazami szacunku