Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie sytuacji w Grupie Azoty S.A. i Grupie Azoty Puławy S.A.

Zapytanie w sprawie sytuacji w Grupie Azoty S.A. i Grupie Azoty Puławy S.A.

Podjąłem kolejną interwencję w sprawie sytuacji puławskich Azotów. Zwróciłem się z zapytaniem poselskim do Premiera, w którym zadałem pytania m.in. o niezrealizowane zapewnienia udziału w połowie składu Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie przez osoby zatrudnione w Grupie Azoty Puławy S.A. 

Zgodnie z zawartą umową konsolidacyjną Azoty Puławy S.A. miały zachować podmiotowość korporacyjną i status odzwierciedlający jej pozycję jako lidera branży nawozowej. Konsolidacja miała zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu zasady partnerstwa pomiędzy Azotami Puławy S.A a Azotami Tarnów S.A. Połowa składu Zarządu Grupy Azotów S.A. w Tarnowie miała składać się każdorazowo z osób zatrudnionych w Azotach Puławy S.A. Tak się jednak nie stało. Zarówno w skład Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie X. kadencji jak i aktualnie XI. kadencji (od 2018 roku) nie wchodzi żadna osoba zatrudniona w Grupie Azoty Puławy S.

Do mojego zapytania dołączyło 3 posłów: Jarosław Sachajko (Kukiz ’15), Wojciech Wilk (Platforma Obywatelska) i Jan Łopata (PSL).

Pełna treść zapytania:

Szanowny Panie Premierze,

jako posłowie ziemi lubelskiej, jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją jaka panuje w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie i Grupie Azoty Puławy S.A.

Zakłady Azotowe w Puławach były i są liderem polskiej branży chemiczno-nawozowej wyznaczającym najlepsze kierunki w dziedzinie technologii inwestycji, zarządzania i wyników finansowych. Zakłady Azotowe w Puławach stanowią kręgosłup ekonomiczny Puław i całego województwa lubelskiego jako największy zakład przemysłowy zatrudniający tysiące pracowników w ubogim niestety regionie. Grupa Azoty Puławy S.A. wypracowała ponad połowę zysków całej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (m.in. Puławy, Tarnów, Police, Kędzierzyn). Jednakże aktualna ich sytuacja nie odzwierciedla ich pozycji. Śmiemy nawet twierdzić, że bezmyślne podporządkowanie najnowocześniejszego i najbardziej efektywnego zakładu w Puławach Grupie Azoty S.A. w Tarnowie prowadzi do żerowania na tym dorobku, drenażu kapitału ze Wschodniej Polski (258 milionów zysku wypracowane przez Grupę Azoty Puławy S.A.) do bogatych regionów Zachodniej Polski. Zyski te powinny być w całości inwestowane na Lubelszczyźnie. Przypomina to najgorsze neokolonialne praktyki eksploatacji biedniejszych regionów przez bogatsze, które miały jednak być zwalczane przez rząd.

Najbardziej kuriozalna w całej tej sytuacji jest okoliczność, że to Zakłady Azotowe w Puławach miały i mają najlepszą sytuację ekonomiczną ze wszystkich spółek Grupy Azoty S.A. w Tarnowie i to one winny być naturalnym integratorem Grupy lub co najmniej równorzędnym graczem w zarządzaniu Grupą Azoty S.A. w Tarnowie. Niestety konsolidacja Grupy Azoty S.A. w 2012 roku przez rząd koalicji PO-PSL została dokonana w okolicznościach wynikającego ze skandalicznej woli politycznej przejęcia silniejszego podmiotu (Azoty Puławy S.A.) przez słabszy (Azoty Tarnów S.A.). Zgodnie jednak z zawartą umową konsolidacyjną Azoty Puławy S.A. miały zachować podmiotowość korporacyjną i status odzwierciedlający jej pozycję jako lidera branży nawozowej. Konsolidacja miała zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu zasady partnerstwa pomiędzy Azotami Puławy S.A. jako liderem polskiego sektora chemiczno-nawozowego i Azotami Tarnów S.A. Połowa składu Zarządu Grupy Azotów S.A. w Tarnowie miała składać się każdorazowo z osób zatrudnionych w Azotach Puławy S.A. Tak się jednak nie stało. Zarówno w skład Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie X. kadencji jak i aktualnie XI. kadencji (od 2018 roku) nie wchodzi żadna osoba zatrudniona w Grupie Azoty Puławy S.A. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie wydała w tej sprawie kuriozalny komunikat, że wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zarządzaniu mieniem państwowym nie było możliwości zagwarantowania realizacji postanowień umowy konsolidacyjnej.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że już od jesieni 2015 roku rząd PiS poprzez bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad udziałami ww. spółek posiada wszelkie środki do tego, ażeby realizować co najmniej postanowienia umowy konsolidacyjnej a zmiana prawa, na które powołuje się Zarząd Grupy Azoty S.A., które zostało przegłosowane głosami PiS nic w tej sytuacji nie zmienia. Niestety nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Z biegiem lat postępuje uzależnienie Zakładów Azotowych w Puławach od Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, drenaż kapitału i inwestycji.

W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie kroki i kiedy będą podejmowane w celu realizacji co najmniej postanowień umowy konsolidacyjnej w zakresie zapewnienia udziału w połowie składu Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie przez osoby zatrudnione w Grupie Azoty Puławy S.A.?
  2. Czy i kiedy zostaną dokonane stosowne zmiany w strukturze kapitałowej i organizacyjnej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie mające na celu odzwierciedlenie pozycji lidera branży chemiczno-nawozowej przez Grupę Azoty Puławy S.A.?
  3. Czy i kiedy zostanie powstrzymana niezwykle szkodliwa ekonomicznie i społecznie praktyka drenażu zysków (wypracowane ponad 200 mln złotych za 2017 rok) z Grupy Azoty Puławy S.A. do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie będąca najgorszą egzemplifikacją nieuzasadnionego transferu pieniędzy z najbiedniejszych regionów Polski Wschodniej?