Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Komisją Nadzoru Finansowego w kontekście wyjaśnienia działań przedstawiciela Prezydenta RP przy KNF Zdzisława Sokala

Interpelacja w sprawie nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Komisją Nadzoru Finansowego w kontekście wyjaśnienia działań przedstawiciela Prezydenta RP przy KNF Zdzisława Sokala

W związku z ujawnieniem w ostatnich dniach przez media taśm, na których nagrano ówczesnego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego – skierowałem w tej sprawie stosowną interpelację. 

Czy Prezes Rady Ministrów jako organ nadzorujący działalność Komisji Nadzoru Finansowego podjął jakiekolwiek działania w celu wyjaśnienia działań Zdzisława Sokala opisanych na przedmiotowych taśmach? – to jedno z pytań, na które obywatele muszą znać odpowiedź.

Odpowiedź będzie dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27746

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Premierze,

w związku z ujawnieniem w ostatnich dniach przez media taśm, na których nagrano ówczesnego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, który stwierdził między innymi, że przedstawiciel Prezydenta RP w KNF Zdzisław Sokal „ma swój plan, (…) on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych”, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

  1. Czy Prezes Rady Ministrów jako organ nadzorujący działalność Komisji Nadzoru Finansowego podjął jakiekolwiek działania w celu wyjaśnienia działań Zdzisława Sokala opisanych na przedmiotowych taśmach? Jeśli tak to jakie były to działania i jaka była ich skuteczność? Jeśli nie, to czy istnieją plany podjęcia takich działań i jeżeli tak to jakich?
  2. Czy Prezes Rady Ministrów jako organ nadzorujący działalność Komisji Nadzoru Finansowego podjął jakiekolwiek działania w celu wyjaśnienie procesu kształtowania się stanowiska KNF w sprawie poprawki nr 3 do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (druk nr 2812), w szczególności w kontekście podejrzeń o możliwość nadużywania przedmiotowej poprawki? Jeśli tak to jakie jakie były to działania i jaka była ich skuteczność? Jeśli nie, to czy istnieją plany podjęcia takich działań i jeżeli tak to jakich?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza

Poseł na Sejm RP