Przejdź do treści
  • 1 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wpływów z podatku VAT

Interpelacja w sprawie wpływów z podatku VAT

Szanowna Pani Minister!

Podatek VAT jest szczególnie istotnym podatkiem ze względu na dochody jakie dostarcza budżetowi państwa. W 2017 r. wpływy z podatku VAT wyniosły 156,8 mld zł. Natomiast koszty preferencji podatkowych, rozumianych jako różnica między wpływami z opodatkowania niektórych towarów i usług stawkami 5% i 8% a potencjalnymi wpływami, gdyby owe towary i usługi były opodatkowane stawką podstawową 23% wynosi średnio około 2,5% PKB.

W związku przedstawionymi danymi kieruję do Pani Minister następujące pytanie:

Jak kształtowałyby się wpływy z podatku VAT (w ujęciu statycznym) gdyby na dane z roku 2017 nanieść następujące parametry: stawkę podstawową VAT w wysokości 25% oraz stawkę obniżoną VAT w wysokości 10% na wszelkie produkty żywnościowe i usługi gastronomiczne oraz na budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP

Odpowiedź na interpelację dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=28725