Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie separacji noworodków od matek po porodzie

Interpelacja w sprawie separacji noworodków od matek po porodzie

Poród to najważniejszy i najpiękniejszy moment w życiu każdej kobiety. Pierwszy płacz dziecka i ten moment, kiedy mama może wreszcie, pierwszy raz przytulić swoje dziecko do serca.. Tak było kiedyś.. dzisiaj w polskich szpitalach panuje zjawisko odbierania matkom ich nowo narodzonych dzieci tuż po porodzie.

Ministerstwo Zdrowia jest głuche na apele zrozpaczonych matek, które od wielu miesięcy proszą o to, o co prosić nie powinny. O podstawowe prawo do opieki nad własnym dzieckiem. Separowanie dzieci od matek odbywa się najczęściej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest czas oczekiwania na uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u matki, pomimo braku objawów. Kolejną kwestią jest dłuższy pobyt noworodka w szpitalu ze względu na przedłużającą się żółtaczkę lub inne zaburzenia adaptacyjne. Matka otrzymuje wypis i musi opuścić szpital.

W ramach działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, w geście wsparcia i w celu doprowadzenia do jak najszybszego zakończenia tego procederu, skierowałem interpelację do Ministra Zdrowia.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zgłaszają się do mnie kobiety, które bezskutecznie walczą o realizację swoich podstawowych, zagwarantowanych w ramach opieki okołoporodowej praw. W polskich szpitalach trwa w najlepsze proces oddzielania noworodka od zdrowej matki tuż po porodzie. Separowanie dzieci od matek odbywa się najczęściej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest czas oczekiwania na uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u matki (mimo braku objawów). W tym okresie kobiety umieszczane są w izolatkach. W zależności od regionu Polski procedura ta trwa od 2 do 3 dni. Skutki są takie, że kobieta przez cały pobyt w szpitalu jest pozbawiona kontaktu z dzieckiem. Kolejną kwestią jest dłuższy pobyt noworodka w szpitalu ze względu na przedłużającą się żółtaczkę lub inne zaburzenia adaptacyjne. Tymczasem matka otrzymuje wypis ze szpitala i musi opuścić placówkę, zostawiając swoje nowo narodzone dziecko.

Należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji takich procedur, które wywołują nieodwracalne skutki dla matek i ich dzieci. Separacja matki od dziecka oraz uniemożliwienie jej karmienia piersią niemal na pewno spowoduje problemy z laktacją, doprowadzając nawet do braku rozpoczęcia lub przedwczesnego zakończenia karmienia. Ponadto karmienie mlekiem modyfikowanym (zamiast pokarmem kobiecym), w dodatku za pomocą smoczka, niesie ze sobą szereg poważnych konsekwencji zdrowotnych dla dziecka.

Powszechnie wiadomo, że pierwszy kontakt „skóra do skóry” jest niezwykle ważny dla zdrowia zarówno matki, jak i noworodka. Zaburzenie tego naturalnego procesu, jakim jest kontakt matki z dzieckiem tuż po porodzie, może również wywołać zaburzenia depresyjne u kobiety.  Według naukowców noworodek odcięty od swojej matki przeżywa maksymalny lęk i opuszczenie.

Rodzice apelują o natychmiastowe zaprzestanie odbierania dzieci zdrowym matkom tuż po porodzie. Uważają takie zachowanie personelu medycznego za naruszenie ich podstawowych praw. Można odnieść wrażenie, że ani Pan Minister ani Konsultanci Krajowi nie spieszą się do wprowadzenia wytycznych oraz odpowiednich rozwiązań, aby procedura separacji dziecka od zdrowej matki zakończyła się jak najszybciej.

Warto podkreślić, że wiele światowych wytycznych (min. włoskie, brytyjskie i WHO) zaleca poród w towarzystwie osoby bliskiej oraz kontakt skóra do skóry i karmienie piersią nawet w przypadku pacjentek COVID-19-dodatnich. Tym bardziej nieuzasadnione jest odbieranie tych praw pacjentkom zdrowym.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), proszę pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie są podstawy prawne do stosowania separacji zdrowej, bezobjawowej matki i noworodka tuż po porodzie?
  2. Czy Ministerstwo bierze pod uwagę konsekwencje rozdzielenia dziecka od matki, które przytoczyłem w treści niniejszej interpelacji?
  3. Czy i kiedy pan Minister ma zamiar wydać szpitalom zakaz oddzielania dziecka od zdrowej, bezobjawowej matki tuż po porodzie?

Odpowiedź Ministerstwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8942