Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie separacji noworodków od matek

Interpelacja w sprawie separacji noworodków od matek

Problem separacji noworodków od matek, niestety nie zniknął we wszystkich szpitalach, pomimo licznych interwencji i reakcji Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że konsultanci wojewódzcy w dziedzinie neonatologii zostali zobowiązani przez Konsultanta krajowego do spowodowania w podległych im placówkach zaprzestania takich nieuzasadnionych praktyk. Co zawiodło? Dlaczego separacja noworodków od matek w niektórych szpitalach wciąż trwa? Będziemy drążyć temat aż co całkwoitego zaprzestania tego procederu.

Szanowny Panie Ministrze,

w dalszym ciągu otrzymuję od rodziców zgłoszenia o separacji noworodków od matek w wielu szpitalach. Rodzice zgłaszają, że mogą jedynie oglądać dzieci na monitorach lub na zdjęciach. W jednym ze szpitali matka może odwiedzić dziecko 2 razy w tygodniu przez 15 minut. Większość rodziców jednak twierdzi, że ma całkowity zakaz odwiedzin i nie widzi własnego dziecka nawet do kilku miesięcy.  Dochodzi nawet do sytuacji dramatycznych, w których matka miała zakaz pożegnania zmarłego dziecka.

Zgodnie z odpowiedzią na moją interpelację nr 8942, nie znajduje uzasadnienia obligatoryjnie stosowana izolacja noworodków od zdrowych matek, które znajdują się w grupie niskiego ryzyka zakażenia COVID-19. jak wskazał Sekretarz Stanu p. Waldemar Kraska, „w związku z otrzymanymi przez Ministerstwo Zdrowia sygnałami dotyczącymi nieuzasadnionego separowania noworodków od matek, które nie przejawiają żadnych symptomów zakażenia COVID-19, w dniu 20 maja br. zostało skierowane pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii z prośbą o podjęcie działań informacyjnych, które umożliwią pełną realizację procedur opieki nad noworodkiem wyznaczonych przez standard organizacyjny opieki okołoporodowej, w sytuacji, gdy nie ma podstaw do stosowania izolacji. Pani Profesor Ewa Helwich, w dniu 21 maja br. poinformowała Ministerstwo Zdrowia o zobowiązaniu konsultantów wojewódzkich w dziedzinie neonatologii do spowodowania w podległych im placówkach zaprzestania takich nieuzasadnionych praktyk”.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania wykonał konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii w celu zaprzestania separacji noworodków?

2. Jakie działania podjęli konsultanci wojewódzcy w celu zaprzestania separacji noworodków w podległych im placówkach?

3. W których placówkach nadal istnieje zakaz odwiedzin i pobytu przy noworodkach, lub ich znaczne ograniczenie?

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13243