Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interwencja do wojewodów ws. wstrzymania porodów rodzinnych.

Interwencja do wojewodów ws. wstrzymania porodów rodzinnych.

W niektórych województwach to wojewodowie wydali nakaz wstrzymania porodów rodzinnych. Z jakich powodów?

Czy prawidłowo ocenili ryzyko i czy wzięli pod uwagę wszystkie czynniki, które przemawiają za tym aby porody rodzinne mogły się odbywać, nawet w czasie epidemii? Przyszłe mamy mają prawo do szczegółowych wyjaśnień. Poród to najważniejszy dzień w życiu. Czy zakaz udziału ojca przy porodzie, rzeczywiście stanowi tak duże ryzyko zarażenia covid-19, że należy go zakazać?

Zakaz tzw. porodów rodzinnych nie został wprowadzony odgórnie. Ministerstwo Zdrowia w opracowanych przez konsultantów krajowych ds. położnictwa i ginekologii oraz perinatologii “Zaleceniach w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce” określa minimum warunków, w których tzw. poród rodzinny jest uznawany za bezpieczne rozwiązanie.

Korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w porodzie osoby bliskiej, są dobrze znane. Obecność znanej, zaufanej osoby w trakcie całego porodu obniża lęk i zwiększa pewność siebie rodzącej kobiety, co prowadzi do rzadszego stosowania interwencji medycznych oraz farmakologicznych metod łagodzenia bólu. Obecność ojca dziecka przy porodzie ma też pozytywny wpływ na nawiązanie przez niego relacji z dzieckiem. Co istotne, obecność osoby bliskiej przy porodzie jest rodzącym zagwarantowana przez Ustawę o Prawach Pacjenta oraz Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej.

Z całą pewnością, nie powinno się pochopnie i arbitralnie zabraniać porodów rodzinnych. Zamiast tego w każdym przypadku należałoby rozważyć bilans potencjalnych zysków i strat, uwzględniając bezpieczeństwo rodzącej, dziecka, osoby bliskiej oraz personelu, i na tej podstawie podjąć decyzję, która powinna być komunikowana potencjalnym pacjentkom podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z uzasadnieniem.

Do wszystkich wojewodów zostały wysłane pisma o tej samej treści.

Pismo do Wojewodów.porody rodzinne.lubelskie

Tutaj będą dodawane odpowiedzi wojewodów, niezwłocznie po ich otrzymaniu:

Wojewoda Podkarpacki.odpowiedź

Wojewoda Dolnośląski.odpowiedź.

Wojewoda Lubelski. odpowiedź.

Wojewoda Mazowiecki.odpowiedź.

Wojewoda Mazowiecki. załącznik

Wojewoda Podlaski.odpowiedź.

Wojewoda Dolnośląski. odpowiedź.

Wojewoda Śląski.odpowiedź.

Wojewoda Świętokrzyski.odpowiedź.

Wojewoda Małopolski.odpowiedź.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski.odpowiedź.

Wojewoda Kujawsko -Pomorski.odpowiedź.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski.załącznik do pisma

Wojewoda Lubuski.odpowiedź.

Wojewoda Wielkopolski.odpowiedź.

Wojewoda Zachodniopomorski.odpowiedź

Wojewoda Łódzki.odpowiedź.