Przejdź do treści
  • 1 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zastosowania art. 43 tzw. ustawy zasiłkowej

Interpelacja w sprawie zastosowania art. 43 tzw. ustawy zasiłkowej

ZUS niewątpliwie interpretuje przepisy na swój sposób. Często niekorzystny dla ubezpieczonych.

Tak też jest z art. 43 ustawy zasiłkowej. Zadałem kluczowe pytanie: Na jakiej podstawie prawnej ZUS twierdzi, że art. 43 nie obowiązuje w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy pomiędzy poszczególnymi okresami pobierania zasiłków? Czy jest to dowolna interpretacja przepisów przez ZUS?

Pełna treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister,

Art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, brzmi: „Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedziach do obywateli informuje, ze zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli między wybranymi okresami pobierania zasiłków miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jakich przypadkach ma zastosowanie art. 43 ustawy zasiłkowej?
  2. Na jakiej podstawie prawnej ZUS twierdzi, że art. 43 nie obowiązuje w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy pomiędzy poszczególnymi okresami pobierania zasiłków? Czy jest to dowolna interpretacja przepisów przez ZUS?

 

Odpowiedź Ministerstwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13375