Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wpływów sektora finansów publicznych w roku 2019 z wybranych podatków i składek

Interpelacja w sprawie wpływów sektora finansów publicznych w roku 2019 z wybranych podatków i składek

Podatek VAT jest szczególnie istotnym podatkiem ze względu na dochody jakie dostarcza budżetowi państwa. W 2019 r. wpływy z podatku VAT wyniosły 180 891 mln zł.

W toku mojej pracy poselskiej pojawiła się potrzeba pozyskania informacji na temat wpływów sektora finansów publicznych w roku 2019 z różnych tytułów wskazanych w poniższej interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

podatek VAT jest szczególnie istotnym podatkiem ze względu na dochody jakie dostarcza budżetowi państwa. W 2019 r. wpływy z podatku VAT wyniosły 180 891 mln zł. Natomiast koszt preferencji podatkowych, rozumianych jako różnica między wpływami z opodatkowania niektórych towarów i usług stawkami 5% i 8% a potencjalnymi wpływami, gdyby owe towary i usługi były opodatkowane stawką podstawową 23% wynosi średnio około 2,5% PKB.

W związku przedstawionymi danymi, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1) Ile wynosiły wpływy sektora finansów publicznych w roku 2019 z następujących tytułów:

a) wpływy ZUS z tytułu składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej),

b) wpływy NFZ z tytułu składki zdrowotnej, pomniejszone o wpływy z tytułu składki zdrowotnej rolników,

c) wpływy z podatku PIT,

d) wpływy z podatku VAT,

e) wpływy z podatku CIT,

f) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,

g) wpływy Funduszu Pracy z tytuły składek na FP,

h) wpływy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytuły składek na FGŚP,

i) wpływy KRUS z tytułu składek?

2) Jak kształtowałyby się wpływy z podatku VAT (w ujęciu statycznym) gdyby na dane z roku 2019 nanieść następujące parametry: stawkę podstawową VAT wysokości 25% oraz stawkę obniżoną VAT w wysokości 10% na wszelkie produkty żywnościowe i usługi gastronomiczne oraz na budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym?

Dane te pomogą mi w racjonalnym szacowaniu skutków przygotowywanych przeze mnie projektów ustaw i w innych aspektach pracy poselskiej.

Odpowiedź Ministerstwa zostanie umieszczona na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=25381