Przejdź do treści
  • 1 min read
Strona główna » Aktualności » AWF we Wrocławiu wyklucza studentów z zajęć! Interwencja Posła Jakuba Kuleszy.

AWF we Wrocławiu wyklucza studentów z zajęć! Interwencja Posła Jakuba Kuleszy.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wyklucza studentów niezaszczepionych z zajęć i praktyk.

Studenci otrzymali od Dziekana Wydziału Fizjoterapii informację o następującej treści: „W związku z wymogami dotyczącymi obowiązku posiadania certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID 19, które stawiają uczelni placówki kliniczne, dotyczące możliwości realizacji zajęć klinicznych i praktyk zawodowych informuję, iż do zajęć klinicznych w roku akademickim 2021/2022 będą mogły przystąpić jedynie osoby posiadające takie zaświadczenie (…) Wobec powyższego rekomenduję studentom kierunku fizjoterapia i pracownikom Uczelni podjęcie decyzji o zaszczepieniu się. Podkreślam, iż jest to warunek dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach typu klinicznego na terenie placówek medycznych”.

Nie można akceptować wymogów, które są niezgodne z prawem. Władze Uczelni powinny zwrócić uwagę na to, że szczepienia są dobrowolne i nie mogą w żaden sposób narzucać studentom decyzji o zaszczepieniu przeciw covid-19. Warunki jakie postawiła Uczelnia studentom, nawet jeżeli zostały narzucone przez placówki medyczne, nie powinny w żaden spoób zostać wcielone w życie.

Oczekuję wycofania się przez władze Uczelni z powyższych zasad. Sprawę objąłem interwencją poselską.

Pismo do Rektora AWF we Wrocławiu: AWF Wrocław. przymus szczepień