Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interwencja do AWF w Krakowie ws. zakazu zajęć niezaszczepionym studentom

Interwencja do AWF w Krakowie ws. zakazu zajęć niezaszczepionym studentom

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wprowadziła zakaz uczestnictwa w zajęciach i praktykach wobec studentów, którzy nie są zaszczepieni przeciw covid-19.

Na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej widnieje informacja o następującej treści:
„W związku z wymogami dotyczącymi obowiązku posiadania certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID 19, które stawiają Uczelni placówki kliniczne (na dzień dzisiejszy są to cztery szpitale), z którymi posiadamy umowy dotyczące realizacji zajęć klinicznych i praktyk zawodowych informuję, iż do zajęć klinicznych będą mogły przystąpić jedynie osoby posiadający takie zaświadczenia. Ponieważ można się spodziewać napływu
kolejnych tego typu informacji od naszych partnerów, rekomenduję studentom i pracownikom podjęcie decyzji o zaszczepieniu się w okresie wakacyjnym. Podkreślam, iż jest to warunek dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach typu klinicznego”.

Chyba większego szantażu nie dało się zastosować. Brak udziału w zajęciach to brak możliwości ukończenia studiów. Nie może być przyzwolenia na tego typu działania. Zwróciłem się do pani Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w celu szybkiego zakońzcenia tego procederu.

Pismo do Prodziekana: AWF Kraków. przymus szczepień

Odpowiedź Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków: AWF Kraków.odpowiedz na pismo z dnia 13 .10

Odpowiedź Dziekana świadczy o odpowiedzialnym podejściu Uczelni do poszanowania prawa to prywatności studentów. Mając świadomość, że to podmioty lecznicze stawiają warunki, które są niezgodne z prawem, wystąpiłem do Dziekana z prośbą o wskazanie tych placówek, w celu podjęcia interwencji poselskiej.

Pismo ponowne do Dziekana: AWF Kraków.2

Okazało się, że Uczelnie jednak nie stosują, albo zaprzestały stosowania segregacji sanitarnej studentów: Odpowiedź AWF Kraków. szczepienia studentów.