Przejdź do treści
  • 1 min read
Strona główna » Aktualności » Pismo do szpitala w Lipnie ws. zawieszenia porodów rodzinnych

Pismo do szpitala w Lipnie ws. zawieszenia porodów rodzinnych

Szpital w Lipnie zawiesił porody rodzinne co spotkało się z negatywną reakcją rodziców chcących wspólnie powitać dziecko na świecie.

W odpowiedzi z dnia 22.10.2021 r., udzielonej przedstawicielom inicjatywy rodzicielskiej „Rodzimy Razem”, przez Koordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, wskazano, cyt.: „(…) z powodu COVID-19 porody rodzinne w naszym szpitalu nie zostały wznowione. Osoba towarzysząca posiadająca certyfikat szczepienia może wejść na oddział na 15 min. (po urodzeniu dziecka)”.

Skierowałem więc pismo do Prezesa Zarządu w celu poznania przyczyn zawieszenia porodów rodzinnych: Pismo do Szpitala Lipno ws. wstrzymania porodów rodzinnych.

W odpowiedzi Pan Prezes wyjaśnił przyczyny czasowego wstrzymania porodów rodzinnych, które niewątpliwie były podyktowane pracami remontowymi i koniecznością zapewnienia pacjentkom intymności w odpowiednich warunkach hospitalizacyjnych.

Odpowiedź Pana Prezesa: Odpowiedź Prezesa Szpitala Lipno ws. zawieszenia porodów rodzinnych.