Interpelacja w sprawie opóźnień budowy wschodniej obwodnicy m. st. Warszawy.

Maj 30, 2018 malgorzatatylus

Interpelacja w sprawie opóźnień budowy wschodniej obwodnicy m. st. Warszawy.

Zwrócili się do mnie mieszkańcy Warszawy, oczekujący mojej interwencji w sprawie planowanej przebudowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Zmiany w planach przebiegu obwodnicy powoduje wiele konfliktów i rosnący niepokój wsród mieszkańców.

Mając poczucie bezwzględnego obowiązku wsparcia mieszkańców a zarazem próby rozwiązania narastającego konfliktu, skierowałem stosowną interpelację do Ministerstwa Infrastruktury. Każdy konflikt powinien zakończyć się kompromisem dlatego zapytałem m.in. czy Ministerstwo dokonało analizy argumentów obu stron sporu wokół planowanej trasy obwodnicy i ma przygotowany plan optymalnego rozwiązania tej spornej sytuacji.

Pełna treść interpelacj:

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłużającymi się terminami rozpoczęcia budowy wschodniej obwodnicy Warszawy, a także narastającymi sporami wśród mieszkańców dzielnicy Warszawa Wesoła na temat planowanej trasy obwodnicy, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Infrastruktury dokonało analizy argumentów obu stron sporu wokół planowanej trasy obwodnicy i ma przygotowany plan optymalnego rozwiązania tej konfliktowej sytuacji?
  2. Jakie są przyczyny przedłużającej się budowy wschodniej obwodnicy Warszawy i jaki termin jej realizacji przewiduje Ministerstwo?
  3. Co wpłynęło na zmianę planowanej trasy obwodnicy na odcinku biegnącym przez dzielnicę Warszawa-Wesoła?
  4. Czy opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotowej inwestycji wpłyną na wzrost kosztów? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Z wyrazami szacunku