Interwencja do AWF w Krakowie ws. zakazu zajęć niezaszczepionym studentom

13 października, 2021 malgorzatatylus

Interwencja do AWF w Krakowie ws. zakazu zajęć niezaszczepionym studentom

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wprowadziła zakaz uczestnictwa w zajęciach i praktykach wobec studentów, którzy nie są zaszczepieni przeciw covid-19.

Na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej widnieje informacja o następującej treści:
„W związku z wymogami dotyczącymi obowiązku posiadania certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID 19, które stawiają Uczelni placówki kliniczne (na dzień dzisiejszy są to cztery szpitale), z którymi posiadamy umowy dotyczące realizacji zajęć klinicznych i praktyk zawodowych informuję, iż do zajęć klinicznych będą mogły przystąpić jedynie osoby posiadający takie zaświadczenia. Ponieważ można się spodziewać napływu
kolejnych tego typu informacji od naszych partnerów, rekomenduję studentom i pracownikom podjęcie decyzji o zaszczepieniu się w okresie wakacyjnym. Podkreślam, iż jest to warunek dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach typu klinicznego”.

Chyba większego szantażu nie dało się zastosować. Brak udziału w zajęciach to brak możliwości ukończenia studiów. Nie może być przyzwolenia na tego typu działania. Zwróciłem się do pani Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w celu szybkiego zakońzcenia tego procederu.

Pismo do Prodziekana: AWF Kraków. przymus szczepień

Odpowiedź Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków: AWF Kraków.odpowiedz na pismo z dnia 13 .10