Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w gminie Michów

Interpelacja w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w gminie Michów

Poprzedni Rząd doprowadził do likwidacji posterunków policji, pomimo sprzeciwu mieszkańców wielu gmin, spowodowanym utratą poczucia bezpieczeństwa. Na prośbę obywateli, wspólnie z Posłami Adamem Andruszkiewiczem i Jarosławem Sachajko, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

946865_10151633464385530_728335400_n

Odpowiedź na interpelację znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2256

Szanowny Panie Ministrze,

za rządów koalicji PO–PSL, doszło do likwidacji tysięcy jednostek użyteczności publiczności, na terenie całego kraju. Rozwiązywane placówki: biblioteki, szkoły, domy kultury, placówki Poczty Polskiej, posterunki, komisariaty Policji itp., znajdowały się przeważnie na obszarach wiejskich. Proces ten zilustrowano w prasie, plastycznym terminem „zwijanie się Polski powiatowej”.

W 2012 r. zlikwidowany został m.in. Posterunek Policji w Michowie. Aktualnie, obszar Gminy Michów, obejmującej aż 29 sołectw, obsługuje Posterunek Policji w miejscowości Kamionka, oddalonej o 15 km od Michowa. W Powiecie Lubartowskim, w skład którego wchodzi Gmina Michów, funkcjonuje nadto: Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Komisariat Policji w Kocku, Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim.

Do zamknięcia posterunku w Michowie, istniejącego od dziesięcioleci i dobrze spełniającego swoje zadania, doszło wskutek arbitralnej decyzji poprzedniej Rady Ministrów, podjętej bez konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, jak i bez jakichkolwiek uzgodnień z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych. Likwidacja wyżej wskazanego posterunku, przyczyniła się do poważnego osłabienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Michów. Znaczna odległość dzieląca poszczególne sołectwa z ww. gminy i placówki policyjne, położone na terenie innych gmin, implikuje tym, że obywatele zamieszkali w obrębie Gminy Michów, nierzadko decydują się, nie składać zawiadomień na Policję. Problem ten dotyka w szczególności osoby starsze, dla których wyjazd do Kamionki czy też Lubartowa, bywa nie lada wyzwaniem. Inną bolączką trapiącą mieszkańców, jest istotne wydłużenie się samego procesu interwencji policyjnej, od momentu zgłoszenia, do chwili podjęcia realnych działań.

Prawo i Sprawiedliwość ostro protestował przeciwko krokom, ówcześnie rządzących, prowadzących do „zwijania się Polski powiatowej”. W trakcie minionej kampanii wyborczej, PiS obiecywał odwrócenie skutków posunięć rządu PO – PSL w tym kierunku.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych Jarosław Zieliński, w lutym bieżącego roku powiedział: „Policja nie może, ponieważ przez pewien okres było mniej zdarzeń, wycofywać się z danego terenu. To jest wielki błąd. Policja na telefon – a taką koncepcję lansowano przez ostatnich osiem lat, to koncepcja błędna. My jej nie podzielamy. (…) Jeżeli kierownictwo mówi: jesteśmy przeciwko likwidacji posterunków policji, jesteśmy za ich odtworzeniem tam, gdzie są potrzebne, a ktoś prowadzi w istocie do częściowej likwidacji, zamykając te komisariaty na godziny popołudniowe i nocne, to znaczy – idzie pod prąd. Panowie, nie idźcie pod prąd, bo to nie będzie tolerowane”.

Z przytoczonego stanu faktycznego bezspornie wynika, iż w przypadku Posterunku Policji w Michowie warunek sine qua non zakreślony przez Pana Ministra, tj. uzasadnione potrzeby społeczne dla istnienia danej placówki policyjnej, został spełniony.

W związku z tym nasze pytanie brzmi: czy i kiedy zostaną podjęte odpowiednie czynności w zakresie odtworzenia Posterunku Policji w Michowie?