Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie limitowania wydobycia kopalin

Interpelacja w sprawie limitowania wydobycia kopalin

„Polska to bogaty surowcowo kraj, który pomimo braku złóż złota czy diamentów, obfituje w równie cenne i pożądane surowce mineralne. W odpowiedzi na trwający od wielu lat kryzys w górnictwie powinno się dążyć do ułatwienia w korzystaniu z zasobów naturalnych poprzez uproszczenie prawa. W tym również do ułatwienia wydobycia kopalin pospolitych na działkach będących własnością lub znajdującym się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Art. 4 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) restrykcyjnie traktuje wydobycie kopalin ograniczając je do 10m3 w roku kalendarzowym, a dodatkowo blokuje możliwość obrotu wydobytą kopaliną. Ten rodzaj ograniczeń dotyczy nieruchomości, które są własnością osób fizycznych oraz nieruchomości będących na prawach użytkowania wieczystego.” Pełna treść interpelacji, którą złożyliśmy wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą, Rafałem Wójcikowskim i Jackiem Wilkiem, znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1779

Szanowny Panie Ministrze!

Stan faktyczny:

Art. 4 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) restrykcyjnie traktuje wydobycie kopalin ograniczając je do 10m3 w roku kalendarzowym, a dodatkowo blokuje możliwość obrotu wydobytą kopaliną. Ten rodzaj ograniczeń dotyczy nieruchomości, które są własnością osób fizycznych oraz nieruchomości będących na prawach użytkowania wieczystego.

Polska to bogaty surowcowo kraj, który pomimo braku złóż złota czy diamentów, obfituje w równie cenne i pożądane surowce mineralne. W odpowiedzi na trwający od wielu lat kryzys w górnictwie powinno się dążyć do ułatwienia w korzystaniu z zasobów naturalnych poprzez uproszczenie prawa. W tym również do ułatwienia wydobycia kopalin pospolitych na działkach będących własnością lub znajdującym się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Mimo, iż ten rodzaj eksploatacji nie stanowi znaczącego wpływu na rozwój gospodarki w skali kraju, to może stanowić pozytywny i znaczący wpływ dla rozwoju gospodarki lokalnej. Ponadto zniesienie, wyszczególnionych w pytaniach, prawnych obwarowań może się także przełożyć na obniżenie bezrobocia. Pierwszym warunkiem jest tu umożliwienie właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości do swobodnego rozporządzania własną, wydobytą kopaliną by móc czerpać z niej zyski. Drugim warunkiem jest zniesienie limitu wydobycia. Nie jest możliwe, by czerpać korzyść z wydobycia 10m3 danej kopaliny w momencie kiedy koszt eksploatacji przerasta możliwy zysk z jej sprzedaży. Ponadto limitowanie wydobycia, stwarza problemy prawne, których rozwiązywanie jest wyjątkowo trudne i kosztowne.

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok art. 115 i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku art. 14 ust. 1 pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pana ministra interpelację poselską.

1. Dlaczego właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie ma prawa do rozporządzania wydobytą kopaliną?
2. Dlaczego wydobycie kopaliny (piasek, żwir) jest obwarowane limitem oraz dlaczego limit ten ustalono na poziomie 10m3?