Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planowanej wypłaty dywidendy w Tauron Polska Energia SA za 2015 r.

Interpelacja w sprawie planowanej wypłaty dywidendy w Tauron Polska Energia SA za 2015 r.

Spadek kursu rynkowego akcji spółki w ciągu ostatniego roku oraz dramatyczna sytuacja w sektorze węgla kamiennego połączone z zaangażowaniem się grupy kapitałowej Tauron Polska Energia SA w podmioty związane z wydobyciem węgla kamiennego w Polsce, nakazuje bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii przyszłej płynności finansowej zarówno spółki jak i grupy kapitałowej. W związku z tym bardzo niepokojącą wydaje się być deklaracja zarządu w kwestii rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2015 z kapitału zapasowego. Chcąc poznać plany ministerstwa, wspólnie z Posłem Rafałem Wójcikowskim, złożyliśmy  interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź jest dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1793

Szanowny Panie Ministrze,

spółka Tauron Polska Energia SA w wyniku dokonanych analiz aktywów grupy kapitałowej zmuszona była do dokonania znaczących odpisów na składnikach aktywów trwałych grupy kapitałowej, co skończyło się w efekcie dosyć znaczącą stratą netto w raporcie rocznym za 2015 rok zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Kurs rynkowy akcji spółki spadł w ciągu ostatniego roku o ponad 50%, a dramatyczna sytuacja w sektorze węgla kamiennego połączone z zaangażowaniem się grupy kapitałowej Tauron Polska Energia SA w podmioty związane z wydobyciem węgla kamiennego w Polsce nakazuje bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii przyszłej płynności finansowej zarówno spółki jak i grupy kapitałowej.

W związku z tym bardzo niepokojącą wydaje się być deklaracja zarządu w kwestii rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2015 z kapitału zapasowego.

Jakie są plany ministerstwa w tym względzie? Czy Pan Minister podziela pogląd zarządu spółki w kwestii polityki dywidendowej na 2015 rok?