Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie projektu ustawy o mediach narodowych

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o mediach narodowych

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o mediach narodowych, która wprowadzi szereg zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych, wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą, Rafałem Wójcikowskim i Jackiem Wilkiem, złożyliśmy interpelację, w której oczekujemy odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości co do zapowiadanych zmian.

konferencja

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3180

Trwają prace nad ustawą o mediach narodowych, która wprowadzi szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych. Moje pytania dotyczą ustawy o mediach narodowych.

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok, art. 115 i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust. 1 pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pana ministra interpelację poselską.

  1. Z treści art. 13 wynika, że stanowiska Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrów, będą obligatoryjnie ogłaszane w mediach narodowych. W jakich sprawach stanowiska ww. będą ogłaszane, z jaką częstotliwością i w jakim celu?
  2. Czy w świetle art. 17, organizacje polityczne, które funkcjonują w innej formie niż partia (np. Ruch Kukiz’15), będą mogły liczyć na zagwarantowany w ustawie czas antenowy?
  3. Jaką funkcję pełni art. 26, konkretnie możliwość nielimitowanego przedłużania kadencji Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych?
  4. Czy zbytnia swoboda kreowania wynagrodzeń przez podmioty związane z mediami narodowymi, może mieć negatywną konsekwencję, w postaci zbyt wysokich płac?
  5. Wyrażam uzasadnione obawy, że art. 60 ww. ustawy, w połączeniu z art. 114 i 115 ustawy Prawo telekomunikacyjne stwarza możliwość odbierania stacjom prywatnym częstotliwości nadawczej. Jeżeli tak w rzeczywistości jest – co mają na celu takie przepisy?