Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wysokich opłat członkowskich pobieranych od lekarzy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej

Interpelacja w sprawie wysokich opłat członkowskich pobieranych od lekarzy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej

Do mojego biura dotarły informacje, że Izby Lekarskie dysponują, jako swoją własnością, kilkoma jachtami o znacznej wartości, co jest przejawem niegospodarności. Według informacji, jakie pojawiły się w mediach, Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dotacje w wysokości 16 mln zł na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej, podczas gdy w ubiegłych latach, dotacje wynosiły ok 2,7 mln zł rocznie. Pojawiły się również podejrzenia dotyczące nieprawidłowości przy przeprowadzaniu konkursu na wykonawcę i architekta inwestycji polegającej na remoncie siedziby NIL.

W związku z tym, nie mogąc pozostać obojętnym, złożyłem stosowną interpelację w tej sprawie, której treść znajduje się poniżej.

Odpowiedź ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1342

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana z prośbą o przeanalizowanie zagadnienia związanego z wysokością opłat członkowskich pobieranych od lekarzy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL). Według przedstawicieli środowisk medycznych opłaty na rzecz Izb Lekarskich są nieadekwatne do podejmowanych przez Izby Lekarskie działań i zleconych im zadań. Dodatkowo przeznaczane są na cele w żaden sposób nie związane z ich działalnością statutową. Z informacji jakie docierają do mojego Biura Poselskiego, Izby Lekarskie dysponują, jako swoją własnością, kilkoma jachtami o znacznej wartości co stanowi przejaw niegospodarności z ich strony. Według informacji jakie pojawiają się w mediach Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dotację w wysokości 16 mln zł na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej podczas gdy w ubiegłych latach Izba otrzymywała ok. 2,7 mln złotych rocznie. Pojawiły się również podejrzenia dotyczące nieprawidłowości przy przeprowadzaniu konkursu na wykonawcę i architekta inwestycji polegającej na remoncie siedziby NIL.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na jakie cele przeznaczane są składki jakie pobiera od swoich członków Naczelna Izba Lekarska?
  2. Co wchodzi w skład majątku Naczelnej Izby Lekarskiej?
  3. Czy Izby Lekarskie są właścicielami kilku jachtów o znacznej wartości? Jeżeli tak proszę o wskazanie źródła finansowania zakupu tych jachtów, wskazanie na czyj użytek zostały zakupione oraz jaki mają wpływ na polepszenie sytuacji służby zdrowia w Polsce?
  4. Jaki organ sprawuje nadzór nad gospodarnością w zakresie finansów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Izb Lekarskich?
  5. Na jaki cel została przeznaczona dotacja w kwocie 16 milionów złotych, którą otrzymała Naczelna Izba Lekarska z Ministerstwa Zdrowia?
  6. W oparciu o jaką podstawę prawną oraz według jakich zasad został wyłoniony wykonawca i architekt odpowiedzialny za remont budynku siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej?