Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych

Interpelacja w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych

Z informacji jakie wpłynęły do mnie z gmin uzdrowiskowych, wynika że w najbliższym czasie powinny one przeprowadzić badania stanu czystości powietrza i na ich podstawie zaktualizować operaty uzdrowiskowe. Pomimo istnienia ustawy o gminach uzdrowiskowych, która zobowiązuje gminę do przeprowadzenia takich badań, to nie można ich zrealizować, bo brak jest przepisów wykonawczych w tym zakresie. Chcąc dowiedzieć się, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać ten problem, wspólnie z Posłami Jackiem Wilkiem, Tomaszem Rzymkowskim, Rafałem Wójcikowskim, Magdaleną Błeńską, Tomaszem Jaskółą i Pawłem Skuteckim, złożyliśmy interpelację, której treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2708

Szanowny Panie Ministrze,

z informacji uzyskanych w gminach uzdrowiskowych wynika, że w najbliższym czasie powinny one przeprowadzić badania stanu czystości powietrza i na ich podstawie zaktualizować operaty uzdrowiskowe. Tymczasem do dnia dzisiejszego nie zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia, które pozwalałoby przeprowadzić ten proces. Gminy nie mogą samodzielnie zlecać badań stanu czystości powietrza, bo w Polsce obowiązuje system monitoringu państwowego.

Pomimo istnienia ustawy o gminach uzdrowiskowych, która zobowiązuje gminę do przeprowadzenia takich badań, to nie można ich zrealizować, bo brak jest przepisów wykonawczych w tym zakresie. Czas przeprowadzenia badań w gminie uzdrowiskowej w tym zakresie jest określony na okres 3 lat. W istniejącej sytuacji oznacza to, że gminy uzdrowiskowe nie zdążą przygotować stosownych dokumentów, które pozwoliłyby potwierdzić ich status.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jak Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać ten problem i czy prowadzi działania zmierzające do zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości, które pozwoliłoby gminom uzdrowiskowym udowodnić swój status?
  2. Czy w związku z problemami związanymi z nadmierną regulacją materii miejscowości uzdrowiskowych planowana jest deregulacja w tej kwestii?