Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wprowadzenia mandatu związanego

Interpelacja w sprawie wprowadzenia mandatu związanego

Według doniesień medialnych, planowana jest  zmiana kodeksu wyborczego przewidująca wprowadzenie mandatu związanego, co ma się wiązać z utratą statusu parlamentarzysty w przypadku, gdy odejdzie on lub zostanie wykluczony ze swojej partii politycznej. W celu potwierdzenia informacji, wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą i Jackiem Wilkiem, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

jakub-kulesza

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3296

Szanowna Pani Premier,

10 maja br. „Dziennik – Gazeta Prawna” podał informację, że planowana jest zmiana kodeksu wyborczego przewidująca wprowadzenie mandatu związanego, co wiązać ma się z utratą statusu parlamentarzysty w przypadku, gdy odejdzie on lub zostanie wykluczony ze swojej partii politycznej. Informację tę powtórzyły inne media.

Czy prawdą jest, że rząd planuje projekt takiej zmiany?

Jeżeli tak, to:

  1. Jak w Pani ocenie takie przepisy będą miały się do konstytucyjnej zasady, że posłowie (i senatorowie) są przedstawicielami Narodu i nie wiążą ich instrukcje wyborców (art. 104 i 108 Konstytucji RP)?
  2. Czy w związku z tym przewiduje się zakaz wystawiania kandydatów do Sejmu i Senatu przez komitety wyborcze wyborców?
  3. Czy taki „mandat związany” będzie dotyczył również posłów bezpartyjnych wybranych z list partii politycznych, a także posłów wybranych z list innej partii, której są członkami? Jeśli tak, to w jaki sposób miałby być egzekwowany?
  4. Czy nie taniej byłoby zastąpić Sejm radą składającą się z liderów partii politycznych, z siłą głosu proporcjonalną do liczby głosów oddanych na daną partię w wyborach?

Z uszanowaniem