Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie budowy przejść granicznych w miejscowościach Zbereże i Orchówek

Interpelacja w sprawie budowy przejść granicznych w miejscowościach Zbereże i Orchówek

Zwrócili się do mnie przedstawiciele samorządów powiatu włodawskiego, którzy od wielu lat ubiegają się o budowę przejść granicznych: pieszo-samochodowego przejścia granicznego z Ukrainą, w miejscowości Zbereże oraz przejścia kolejowego z Białorusią, w miejscowości Orchówek. Do chwili obecnej, działania te pozostają bezskuteczne. Budowa przejść granicznych ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju powiatu włodawskiego a tym samym całego województwa lubelskiego, pod względem ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Aby dowiedzieć się, na kiedy planowana jest budowa przejść granicznych, wspólnie z Posłem Jarosławem Sachajko, złożyliśmy stosowną interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź na interpelację dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3174

Szanowny Panie Ministrze,

przedstawiciele samorządów powiatu włodawskiego, od wielu lat ubiegają się o budowę przejść granicznych: pieszo-samochodowego przejścia granicznego z Ukrainą, w miejscowości Zbereże oraz przejścia kolejowego z Białorusią, w miejscowości Orchówek. Do chwili obecnej, działania te pozostają bezskuteczne.

Budowa przejść granicznych ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju powiatu włodawskiego a tym samym całego województwa lubelskiego, pod względem ekonomicznym i społeczno-kulturowym.

Powiat włodawski, na swoim obszarze, nie posiada przejścia granicznego. Najbliższe przejścia graniczne, w Sławatyczach i w Dorohusku, są oddalone od siebie o 80 km. Powoduje to znaczne utrudnienia w korzystaniu z przejść granicznych, mieszkańcom powiatu włodawskiego i województwa lubelskiego, jak również licznie wypoczywającym tam turystom.

Budowa przejścia granicznego w Zbereżu, wpłynęłaby na odciążenie drogowego przejścia w Dorohusku, spowodowałaby wzrost bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku Zbereże – Dorohusk oraz drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Włodawa – Chełm. Ponadto, budowa tego przejścia przyczyniłaby się do szerszego wykorzystania drogi krajowej nr 82. Corocznie, począwszy od 2010 roku, organizowane są Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki, które potwierdzają konieczność jak najszybszej budowy tego przejścia. Dzięki funkcjonowaniu tymczasowego, pieszo-rowerowego przejścia granicznego, codziennie granicę przekracza kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym liczna grupa turystów.

Natomiast budowa przejścia kolejowego Orchówek – Tomaszówka spowodowałaby rozwój linii kolejowej Chełm – Brześć, a co za tym idzie miejscowości, w których znajdują się stacje kolejowe. Biorąc pod uwagę, że po obu stronach granicy znajduje się infrastruktura kolejowa, która jest cały czas użytkowana, dla jej zespolenia całej linii brakuje jedynie łącznika między Włodawą i Tomaszówką.

Należy podkreślić, że wspomniane przejścia znajdowałyby się na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, co umożliwi poprawę współpracy nie tylko w układzie lokalnym, ale także krajowym i europejskim.

Na potrzebę budowy, wskazanych powyżej przejść granicznych, wskazuje również m.in. Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020. Inwestycje te są uzgodnione przez Polsko-Białoruską Komisję Koordynacyjną ds. Współpracy Transgranicznej oraz Polsko-Ukraińską Komisję Koordynacyjną ds. Współpracy Transgranicznej.

W związku z powyższym, kierujemy pytanie do Pana Ministra:

  1. Czy planowana jest budowa przejść granicznych: pieszo-samochodowego przejścia granicznego z Ukrainą, w miejscowości Zbereże oraz przejścia kolejowego z Białorusią, w miejscowości Orchówek, jeśli tak to jaki jest zamierzony termin rozpoczęcia prac?