Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie importu półtusz wieprzowych z zagranicy

Interpelacja w sprawie importu półtusz wieprzowych z zagranicy

Dotarły do nas informacje o bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Rolnicy zgłaszają, że w chwili obecnej nie mają możliwości sprzedaży tuczników, ponieważ firmy zajmujące się przetwórstwem mięsnym drastycznie ograniczyły skup, a niektóre z nich czasowo go wstrzymały. Producenci wskazują, że winnymi zaistniałej sytuacji są skupy, ubojnie oraz przedsiębiorstwa przetwórcze, które importują z zagranicy (głównie z Niemiec, Belgii oraz Danii) półtusze wieprzowe oraz nieprzetworzone mięso wieprzowe o wątpliwej jakości, po dużo niższych cenach. Chcąc dowiedzieć się czy proces importu jest odpowiednio kontrolowany, wspólnie z Posłami Jarosławem Sachajko i Norbertem Kaczmarczykiem, złożyliśmy odpowiednią interpelację. Pełna jej treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3300

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego Biura Poselskiego docierają informacje o bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Rolnicy zgłaszają, że w chwili obecnej nie mają możliwości sprzedaży tuczników, ponieważ firmy zajmujące się przetwórstwem mięsnym drastycznie ograniczyły skup, a niektóre z nich czasowo go wstrzymały. Producenci wskazują, że winnymi zaistniałej sytuacji są skupy, ubojnie oraz przedsiębiorstwa przetwórcze, które importują z zagranicy (głównie z Niemiec, Belgii oraz Danii) półtusze wieprzowe oraz nieprzetworzone mięso wieprzowe o wątpliwej jakości, po dużo niższych cenach. Wobec powyższego polscy producenci trzody chlewnej znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, zmuszeni są zmniejszać produkcję, a nawet likwidować hodowle.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Proszę o przedstawienie z jakich krajów oraz w jakich ilościach importowane były do Polski półtusze wieprzowe oraz nieprzetworzone mięso wieprzowe w roku 2014, 2015 oraz w 3 pierwszych miesiącach 2016?
  2. Czy zakłady skupu, ubojnie oraz zakłady przetwórcze dokonują badań pod względem jakości, zawartości toksyn oraz obecności chorób w importowanych półtuszach wieprzowych i nieprzetworzonym mięsie wieprzowym?
  3. Czy zakłady skupu, ubojnie oraz zakłady przetwórcze, do których dostarczane są importowane półtusze wieprzowe i nieprzetworzone mięso wieprzowe podlegają kontroli w związku z importem? Jak często przeprowadzane są kontrole? Jakie instytucje dokonują takich kontroli?
  4. Czy kontroli podlegają wszystkie transporty importowanych półtusz wieprzowych oraz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego? Ile takich transportów zostało skontrolowanych i przebadanych przez odpowiednie służby w roku 2014, 2015 oraz w 3 pierwszych miesiącach 2016? Czy któryś z transportów został zakwestionowany ze względu na jakość, zawartość toksyn lub obecność chorób w roku 2014, 2015 oraz w 3 pierwszych miesiącach 2016?
  5. Jakie instytucje są odpowiedzialne za przeprowadzanie badań importowanych półtusz wieprzowych oraz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego?