Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planów powołania Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego

Interpelacja w sprawie planów powołania Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego

W ostatnich dniach „Nasz Dziennik” oraz inne media doniosły o planach powołania Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego, którego szef miałby stać się przełożonym wszystkich służb specjalnych. Przytaczane jest nazwisko Pana Ministra Mariusza Kamińskiego. Chcąc zweryfikować prawdziwość tej informacji, wspólnie z Posłami Rafałem Wójcikowskim, Tomaszem Jaskółą, Magdaleną Błeńską i Pawłem Szramką, złożyliśmy projekt interpelacji, której pełna treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3334

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich dniach „Nasz Dziennik” oraz inne media doniosły o planach powołania Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego, którego szef miałby stać się przełożonym wszystkich służb specjalnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Przytaczane jest Pana nazwisko jako osoby mającej kierować tym ministerstwem w związku z tym mamy pytanie:

  1. Czy wie Pan o takich planach, a jeśli tak, to czy je Pan popiera? A jeśli je Pan popiera, to jakie są argumenty za zastosowaniem takiego rozwiązania akurat w Polsce – zważywszy, że podporządkowanie wszystkich, cywilnych i wojskowych służb specjalnych jednemu zwierzchnictwu nie jest praktyką stosowaną na świecie, wyjąwszy nieliczne państwa o charakterze dyktatorskim, jak Arabia Saudyjska czy Birma pod rządami junty wojskowej?

Z uszanowaniem