Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie ograniczenia liczby wydawanych wiz i pozwoleń na prace sezonowe obywatelom Ukrainy

Interpelacja w sprawie ograniczenia liczby wydawanych wiz i pozwoleń na prace sezonowe obywatelom Ukrainy

W związku z problemem zgłaszanym przez rolników z województwa lubelskiego, poprzez interpelację jaką złożyłem wspólnie z Posłami Jarosławem Sachajko, Sylwestrem Chruszczem, Norbertem Kaczmarczykiem i Jackiem Wilkiem, chcemy wyjaśnienia sprawy, nie wydawania przez polskie ambasady i konsulaty, wiz na wjazd do Polski i pozwoleń na prace sezonowe obywatelom Ukrainy. Taka sytuacja w obliczu nadchodzącego sezonu zbiorów owoców, warzyw oraz płodów rolnych może doprowadzić do paraliżu w polskich gospodarstwach przez brak osób do pracy. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3408

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z problemem zgłaszanym przez rolników z województwa lubelskiego proszę o interwencję w sprawie nie wydawania przez polskie ambasady i konsulaty wiz na wjazd do Polski i pozwoleń na prace sezonowe obywatelom Ukrainy. Jak wynika z informacji, które otrzymałem, ambasada w Łucku wydaje od 3 do 4 wiz dziennie, natomiast ambasada we Lwowie wydaje 7, 8 dziennie – co jest niepoważne biorąc pod uwagę liczby osób zainteresowanych uzyskaniem wizy do Polski. Taka sytuacja w obliczu nadchodzącego sezonu zbiorów owoców, warzyw oraz płodów rolnych może doprowadzić do paraliżu w polskich gospodarstwach (brak osób do pracy). Pragnę nadmienić, iż podobny problem z wydawaniem wiz przez ambasady rolnicy zgłaszali już 8 lat temu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Ile wiz pracowniczych oraz pozwoleń na prace sezonowe zostało wydanych obywatelom Ukrainy w roku 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 oraz w ciągu 4 pierwszych miesięcy 2016?
  2. Ile wniosków o wydanie wizy pracowniczej do Polski wpłynęło w 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 oraz w ciągu 4 pierwszych miesięcy 2016?
  3. Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy wydania obywatelom Ukrainy wizy pracowniczej do Polski?