Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia „Kompleksowej umowy gospodarczo- handlowej między Unią Europejską a Kanadą” CETA

Interpelacja w sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia „Kompleksowej umowy gospodarczo- handlowej między Unią Europejską a Kanadą” CETA

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi możliwego wejścia w życie umowy międzynarodowej CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), złożyliśmy wspólnie z liczną grupą Posłów interpelację, której treść znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4727

Zgłaszający: Krzysztof Sitarski, Adam Andruszkiewicz, Wojciech Bakun, Magdalena Błeńska, Elżbieta Borowska, Józef Brynkus, Barbara Chrobak, Sylwester Chruszcz, Tomasz Jaskóła, Bartosz Józwiak, Norbert Kaczmarczyk, Jerzy Kozłowski, Jakub Kulesza, Piotr Liroy-Marzec, Andrzej Maciejewski, Maciej Masłowski, Błażej Parda, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Tomasz Rzymkowski, Jarosław Sachajko, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Jacek Wilk, Rafał Wójcikowski

My, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Klubu Parlamentarnego Kukiz’15, w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi możliwego wejścia w życie umowy międzynarodowej CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), przedkładamy do Prezes Rady Ministrów – w formie interpelacji poselskiej – listę pytań:

1) Czy i kto uczestniczył z ramienia państwa polskiego w negocjacji warunków formalno-prawnych „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą”?

2) Negocjacje zakończyły się w sierpniu 2014 r. Czy obywatele państw Unii Europejskiej i Kanady mieli zapewniony pełen wgląd w treść umowy oraz czy na bieżąco rządy tych państw informowały o zmianach w tym dokumencie?

3) Czy i kiedy zostanie opublikowana pełna treść umowy CETA w języku polskim?

4) Prosimy o przedstawienie czy i jakie postulaty, uwagi i zmiany do zapisów w/w umowy zgłosili przedstawiciele państwa polskiego oraz reprezentanci oddelegowani przez Unię Europejską?

5) Czy i kiedy jest planowane ratyfikowanie przez Parlament Europejski tej umowy?

6) Czy polskiemu parlamentowi treść „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą” zostanie przedłożony do ratyfikacji?

7) Prosi się o przedstawienie etapów konsultacji społecznych porozumienia handlowego Unii Europejskiej z Kanadą.

8) Czy rząd RP podda umowę CETA do debaty publicznej?

9) Czy prawda jest, że mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami o nazwie ISDS (ang. Investor-state dispute settlement) został zastąpiony innym rozwiązaniem, tj. ICS (ang. Investment Court System)?

10) W instytucjach typu Rada Europy prezentowany jest opinia, że ISDS i ICS służą do podważenia praworządności i demokracji w Europie. Czy rząd RP uznaje taką opinię?