Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej

Interpelacja w sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej

W związku z planowanym przyjęciem przez Polskę imigrantów, w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej,  pojawiają się liczne pytania związane z zasadami, na jakich będą przyjmowani uchodźcy. Aby zapytać m.in. o to, czy Polska zamierza przestrzegać konwencji Genewskiej w sprawie przyjmowania uchodźców oraz jaką liczbę uchodźców jest w stanie przyjąć, wspólnie liczną grupą Posłów, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4906

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z planowanym przyjęciem przez Polskę imigrantów, w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej, pojawiają się pytania związane z zasadami, na jakich będą przyjmowani uchodźcy. W szczególności, kwestię przyjmowania uchodźców, reguluje Konwencja Genewska z 1951 roku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. zakłada, że Polska przestrzega prawa międzynarodowego, co wskazuje, że w sprawach przyjmowania uchodźców, związana jest konwencją Genewską z 1951 roku.

Według wskazanej konwencji, uchodźca to osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić. W kraju do którego przybywa, uzyskuje status uchodźcy i tam otrzymuje pomoc od władz państwa i innych organizacji. Imigranci, których zamierza przyjąć Polska, znajdują się w krajach, w których nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. System relokacji Unii Europejskiej zakłada, że będą to ludzie znajdujący się obecnie na terenach Grecji i Włoch. Nie można więc stwierdzić, że są to uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej.

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 roku, art. 115 i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust. 1 pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy imigranci przybywający z terenów Grecji i Włoch, będą mieli możliwość opuszczenia granic Polski i swobodnego przemieszczania się po państwach Unii Europejskiej?
  2. Czy imigranci, przybywający w ramach systemu relokacji Unii Europejskiej, uzyskają w Polsce status uchodźcy?
  3. Czy imigranci otrzymają paszport uchodźcy, który należy im się po uzyskaniu statusu uchodźcy i uprawnia do przemieszczenia się po państwach Unii Europejskiej?
  4. Na przyjęcie jakiej kwoty uchodźców, Polska jest w tym momencie przygotowana?
  5. Czy Polska zamierza przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego, w tym konwencji Genewskiej z 1951 roku?

Z uszanowaniem