Przejdź do treści
 • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie struktury funduszu płac w Polsce

Interpelacja w sprawie struktury funduszu płac w Polsce

W związku z potrzebą zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy przychodów i wydatków budżetu państwa, zwróciłem się do Pani Premier z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na pytania, związane ze strukturą funduszu płac w Polsce, zawarte w interpelacji, której pełna treść znajduje się poniżej.

pexels-photo-large-3

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4966

Szanowna Pani Premier,

w związku z potrzebą zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy przychodów i wydatków budżetu państwa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Ile wynosił fundusz płac w Polsce w polskich złotych oraz w relacji do PKB w latach 2004-2014?
 2. Ile przedsiębiorstw w Polsce opłacało składki na ubezpieczenia społeczne, a ile jedynie składkę zdrowotną? Ile z nich stanowili samozatrudnieni? Proszę o dane za okres 2004-2014.
 3. Ile wynosił fundusz płac w Polsce w polskich złotych oraz w relacji do PKB w latach 2004-2014?
 4. Ile wynosiły zyski netto osób prawnych w Polsce z wyszczególnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych w latach 2004-2014?
 5. Ile wynosiły dywidendy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych w latach 2004-2014?
 6. Ile wynosiły dochody oraz przychody rolników w Polsce w latach 2004-2014?
 7. Jaka była wartość ziemi znajdującej się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych w Polsce w roku 2014?
 8. Jaka była wartość budynków wchodzących w skład środków trwałych i środków obrotowych przedsiębiorstw w Polsce w roku 2014?
 9. Jakie dochody uzyskał sektor finansów publicznych z podatku od dochodów kapitałowych – tzw. podatku Belki? Jaka część tego podatku przypadła na podatek PIT, a jaka na podatek CIT w roku 2014?
 10. Ile przedsiębiorstw prywatnych osób fizycznych powstawało rocznie w Polsce w latach 2000-2014?
 11. Jaka była struktura dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku VAT, ile dochodów uzyskuje się z poszczególnych stawek (23%, 8%, 5%) w roku 2014?
 12. Jaka była struktura wpływów z podatku od nieruchomości, jaka kwota przypadała na opodatkowanie ziemi, jaka na opodatkowanie budynków i jaka na opodatkowanie budowli w roku 2014?

Z uszanowaniem