Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Katalonii

Interpelacja w sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Katalonii

W Katalonii, mimo zagwarantowanej szerokiej autonomii w ramach Królestwa Hiszpanii, zdecydowana większość lokalnych ugrupowań politycznych opowiada się za secesją i utworzeniem niepodległego państwa. Obecnie trwają pertraktacje na temat zorganizowania referendum, w którym obywatele mogliby zająć stanowisko na temat statusu państwowego Katalonii. W celu poznania, jakie kroki podejmie Rada Ministrów, w przypadku ogłoszenia przez Katalonię niepodległości, wspólnie z Posłami Jarosławem Sachajko, Jackiem Wilkiem, Tomaszem Jaskółą, Magdaleną Błeńską, Józefem Brynkusem, Andrzejem Maciejewskim i Jerzym Kozłowskim, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa jest dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4905

Szanowny Panie Ministrze,

realizowany po zakończeniu II wojny światowej projekt integracji europejskiej na kilkadziesiąt lat skutecznie wyciszył aspirację poszczególnych krain historycznych do usamodzielnienia się. Jednakże w ostatnim czasie w całej Europie coraz mocniej dostrzegalny jest wzrost tendencji separatystycznych. Trwający od 2008 r. kryzys finansowy i nieudolne działania na rzecz jego zażegnania podejmowane przez rządy centralne rozbudził w zamożnych regionach o bogatych tradycjach państwowych tj. Szkocja, Bawaria czy też Katalonia dyskusję nad możliwością rozpoczęcia starań na rzecz uzyskania niepodległości. Inwazja tzw. ludów pustyni stała się dodatkowym katalizatorem dla tych procesów.

W Katalonii, mimo zagwarantowanej szerokiej autonomii w ramach Królestwa Hiszpanii, zdecydowana większość lokalnych ugrupowań politycznych opowiada się za secesją i utworzeniem niepodległego państwa. W listopadzie 2015 r. parlament w Barcelonie uchwalił deklarację niepodległości, którą to jednak w miesiąc później hiszpański Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie uznał za nielegalną i nieważną. Obecnie trwają pertraktacje na temat zorganizowania referendum, w którym obywatele mogliby zająć stanowisko na temat statusu państwowego Katalonii.

W związku z powyższym chcielibyśmy zapytać:

  1. Czy w przypadku zorganizowania wskazanego referendum Rada Ministrów ma przygotowane alternatywne scenariusze?
  2. Czy w ramach ewentualnej kampanii referendalnej polska dyplomacja poprze prawo do samostanowienia Katalończyków, będzie bronić jedności i integralności terytorialnej Królestwa Hiszpanii czy też zajmie neutralne stanowisko?
  3. Jakie kroki podejmie Rada Ministrów, jeżeli Katalonia ogłosi niepodległość i czy państwo to zostanie de iure zostanie uznane przez Rzeczpospolitą Polską?

Z uszanowaniem