Przejdź do treści
 • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA

Interpelacja w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA

Jednym z istotnych problemów , zgłaszanych podczas spotkań przez rolników, jest temat prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej (KSC S.A.). Rozmowy na temat prywatyzacji KSC S.A. prowadzone są już od kilku lat. W ostatnich latach kilkukrotnie podejmowano próby prywatyzacji spółki, jednak do dnia dzisiejszego proces ten nie został zakończony. W celu wyjaśnienia tego tematu, wspólnie z Posłami Jarosławem Sachajko, Krzysztofem Sitarskim, Rafałem Wójcikowskim, Agnieszką Ścigaj i Pawłem Grabowskim, złożyliśmy interpelację, której treść znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5580

 

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 25 lipca 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu z rolnikami z terenów Lubelszczyzny. Podczas spotkania zostało poruszonych wiele istotnych problemów nurtujących polskich rolników. Jednym z nich był temat prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej (KSC S.A.). Rozmowy na temat prywatyzacji KSC S.A. prowadzone są już od kilku lat. Prywatyzacja spółki powinna być przeprowadzona w ramach ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej z 2004 r. W ostatnich latach kilkukrotnie podejmowano próby prywatyzacji spółki, jednak do dnia dzisiejszego proces ten nie został zakończony. Obecnie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej funkcjonuje Grupa Kapitałowa, w której KSC S.A. posiada udziały w sześciu spółkach. Tymi spółkami są:

 • Fabryka Cukierków „Pszczółka”,
 • Polskie Przetwory,
 • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu,
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”,
 • KSC Bioenergetyka,
 • cukrownia „Moldova Zahar” w Cupcini w Republice Mołdawii.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. W jakim terminie Ministerstwo planuje zakończenie procesu prywatyzacji KSC S.A.?
 2. Z jakich powodów w ostatnich latach nie dochodziło do zakończenia procesu prywatyzacji KSC S.A.? Proszę o przedstawienie tych powodów.
 3. Czy Ministerstwo planuje spotkania z plantatorami buraków cukrowych w ramach prac nad prywatyzacją KSC S.A.?
 4. Jaki jest koszt prywatyzacji KSC S.A.?
 5. Jakie zyski rocznie notuje KSC S.A.?
 6. Proszę o przedstawienie rocznych kosztów jakie ponosi KSC S.A. w związku z funkcjonowaniem, wysokości wypracowanego zysku oraz posiadanego majątku kapitału rzeczowego i obrotowego. Proszę o przedstawienie informacji z podziałem na w/w spółki w ostatnich 5 latach.
 7. Proszę o informacje dotyczące wysokości zarobków w poszczególnych spółkach w formacie tabelarycznym uwzględniając 3 najniżej zarabiające osoby, 3 najlepiej zarabiające osoby, medianę zarobków oraz średnią zarobków w ostatnich 5 latach.
 8. Proszę o informacje ile osób zatrudniają poszczególne spółki na innych umowach niż umowa o pracę. Proszę o przekazanie tej informacji z podziałem na spółki w ostatnich 5 latach.