Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planowanej likwidacji powiatów

Interpelacja w sprawie planowanej likwidacji powiatów

Likwidacja powiatów od wielu lat jest przedmiotem dyskusji partii politycznych, zaczynając od SLD, a kończąc na PiS.  Obecnie w Polsce istnieje ponad 350 powiatów, a ich zadania to głównie zadania zlecone, a więc finansowane z budżetu państwa. Większość zadań wraz ze środkami, mogą przejąć gminy, co spowoduje, że zadania będą wykonywane w sposób rzetelny oraz bliski obywatelom, w myśl powszechnie znanej zasady, że najlepszym ośrodkiem władzy jest ten, który jest najbliższy obywatelowi. Chcąc dowiedzieć się, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza zrealizować postulaty wyborcze dotyczące likwidacji powiatów, złożyłem interpelację, której pełna treść zamieszczona jest poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5627

Szanowny Panie Ministrze,

w wyniku reformy administracyjnej, wprowadzonej w 1999 roku, Polska została podzielona na województwa, powiaty oraz gminy. Następstwem reformy była utrata przez miasta statusu miasta wojewódzkiego. Likwidacja powiatów od wielu lat jest przedmiotem dyskusji partii politycznych, zaczynając od SLD, a kończąc na PiS. Według badań w ciągu 50 najbliższych lat istnieje zagrożenie, że liczba mieszkańców w czterech z szesnastu województw spadnie poniżej 1 miliona. Obecnie w Polsce istnieje ponad 350 powiatów, a ich zadania to głównie zadania zlecone, a więc finansowane z budżetu państwa. Większość zadań wraz ze środkami, mogą przejąć gminy, co spowoduje, że zadania będą wykonywane w sposób rzetelny oraz bliski obywatelom, w myśl powszechnie znanej zasady, że najlepszym ośrodkiem władzy jest ten, który jest najbliższy obywatelowi.

Należy podkreślić, że obecny podział administracyjny nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Od lat obserwujemy w samorządach gigantomanię – niekontrolowane mnożenie etatów i rozrastanie jednostek organizacyjnych. Powiaty służą jedynie realizacji ambicji partii politycznych oraz ich działaczy. Poza tradycją historyczną, nie istnieje żadna przesłanka, uzasadniająca przywrócenie powiatów reformą z 1999 roku. Polska jest w tym przypadku ewenementem na skalę światową. W obecnej formie, powiaty nie stymulują rozwoju społeczno-gospodarczego, stając się jedynie molochem administracyjnym. Według opinii wielu ekspertów, gminy oraz województwa, są w stanie w sposób zupełny, spełnić konstytucyjną zasadę decentralizacji państwa. Należy więc zlikwidować powiaty oraz wzmocnić rolę gmin, co przyczyni się do lepszego zarządzania jednostkami podziału administracyjnego państwa.

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok, art. 115 i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1 pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza zrealizować postulaty wyborcze dotyczące likwidacji powiatów?
  2. Czy według Pana Ministra istnieje inny niż historyczny sens obecnego podziału administracyjnego państwa?
  3. Ilu urzędników zatrudnionych jest w powiatach?
  4. Ile łącznie wynosi zadłużenie wszystkich powiatów w Polsce?

Z uszanowaniem