Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planów wprowadzenia obowiązkowego samorządu gospodarczego

Interpelacja w sprawie planów wprowadzenia obowiązkowego samorządu gospodarczego

Według doniesień prasowych (np. http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/bedzie-obowiazkowy-samorzad-gospodarczy-jest-projekt-ustawy,10079122/) Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o samorządzie gospodarczym. Samorząd ten miałby być obowiązkowy, tj. zrzeszać wszystkich przedsiębiorców (płacących składkę w wysokości 0,02% przychodu) i występować wobec rządu jako ich reprezentant. Utworzenie organizacji obejmującej przymusowo wszystkich przedsiębiorców i ustawowo reprezentującej ich wszystkich, budzi wiele obaw. Jako, że projektu ww. ustawy nie ma na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ani na BIP Ministerstwa Rozwoju, wspólnie z Posłami  Magdaleną Błeńską, Tomaszem Jaskółą, Rafałem Wójcikowskim, Andrzejem Maciejewskim, Jerzym Kozłowskim, Jackiem Wilkiem, Jarosławem Porwichem i Bartoszem Józwiakiem, złożyliśmy interpelację w celu wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanych nam przez przedsiębiorców. Pełny tekst interpelacji, znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5114

Szanowny Panie Premierze,

jak wynika z doniesień prasowych (np. http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/bedzie-obowiazkowy-samorzad-gospodarczy-jest-projekt-ustawy,10079122/) Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o samorządzie gospodarczym. Samorząd ten miałby być obowiązkowy, tj. zrzeszać wszystkich przedsiębiorców (płacących składkę w wysokości 0,02% przychodu) i występować wobec rządu jako ich reprezentant. Obecnie istnieje wiele organizacji zrzeszających przedsiębiorców – branżowych, regionalnych i ponadregionalnych. Ich wielość wynika między innymi z rozmaitości interesów poszczególnych przedsiębiorców i branż. W przypadku, gdy ogłaszane są konsultacje publiczne projektów aktów prawnych, każda z tych organizacji ma prawo wyrazić, i często wyraża, swoje zdanie. Utworzenie organizacji obejmującej przymusowo wszystkich przedsiębiorców i ustawowo reprezentującej ich wszystkich może doprowadzić do sytuacji, w której oficjalnym głosem wszystkich przedsiębiorców stanie się głos ich większości lub też najsilniejszych podmiotów, czy środowisk posiadających wpływy we władzach tej organizacji.

Jako, że projektu ww. ustawy nie ma na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ani na BIP Ministerstwa Rozwoju, mamy pytania:

  1. Czy rzeczywiście prowadzone są prace nad projektem utworzenia obowiązkowego samorządu gospodarczego?
  2. Jakie są argumenty za jego wprowadzeniem w sytuacji, gdy już istnieje wiele organizacji zrzeszających przedsiębiorców i reprezentujących ich zgodnie z ich interesami?
  3. Czy nie obawia się Pan sytuacji opisanej wyżej – że taki samorząd będzie działać w interesie najsilniejszych środowisk lub większości danej branży, lobbując jako stanowisko wszystkich przedsiębiorców przepisy blokujące konkurencję o mniejszej „sile przebicia”, wbrew interesowi konsumentów?
  4. Czy nie uważa Pan, że taki pomysł jest wprost sprzeczny z art. 59 ust. 1 Konstytucji, który zapewnia „wolność zrzeszania się w (…) organizacjach pracodawców”?”

Z uszanowaniem