Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie rozporządzenia dot. kas rejestrujących

Interpelacja w sprawie rozporządzenia dot. kas rejestrujących

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt przewidujący obowiązek wyposażenia każdej kasy fiskalnej w „interfejs komunikacyjny, umożliwiający, co najmniej, współpracę z repozytorium i repozytorium testowym, za pośrednictwem sieci Internet. Oznacza to, ze każdy przedsiębiorca będzie musiał wymienić kasę fiskalną, co wiąże się z kosztem minimum 1800 zł oraz wykupić dostęp do internetu, co kolejno powiększy jego wydatki. Ten projekt wzbudza wiele wątpliwości, m.in. co stanie się w przypadku, kiedy w miejscu prowadzenia działalności, nie ma dostępu do internetu.Prośbę o odpowiedź na to oraz inne pytania zawarte w interpelacji, skierowaliśmy do ministerstwa, wspólnie z Posłami Jackiem Wilkiem i Tomaszem Jaskółą. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

coins-currency-investment-insurance-large

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5742

Szanowny Panie Ministrze,

na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Projekt ten przewiduje obowiązek wyposażenia każdej kasy fiskalnej w „interfejs komunikacyjny, umożliwiający, co najmniej, współpracę z repozytorium i repozytorium testowym, za pośrednictwem sieci Internet”. Kasy fiskalne mają przekazywać do repozytorium prowadzonego przez ministra finansów dane obejmujące raporty fiskalne dobowe, paragony fiskalne, paragony fiskalne anulowane oraz zarejestrowane faktury. Jak wynika z dołączonego uzasadnienia, głównym celem wydania nowego rozporządzenia ma być dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Wynika z tego, że każdy przedsiębiorca prowadzący detaliczną sprzedaż towarów i usług rejestrowaną w kasie fiskalnej będzie musiał dokonać wymiany tej kasy na nową, spełniającą wymagania określone w nowym rozporządzeniu. Wg szacunków firmy KPMG będzie to koszt 1800 zł za kasę netto. Dodatkowo każdy taki przedsiębiorca będzie musiał wyposażyć się w łącze do Internetu.

Jednocześnie emisja dokumentów fiskalnych w formie elektronicznej (paragonów elektronicznych) oznacza, że jeżeli nabywca towaru lub usługi będzie chciał otrzymać taki dokument, będzie musiał podać identyfikujące go dane. Z informacji prasowych wynika, że rozważany jest pomysł przesyłania takich dokumentów nabywcom przy pomocy SMS, mailem lub udostępniania ich na specjalnym portalu. Projekt rozporządzenia przewiduje umieszczenie na paragonie fiskalnym PESEL lub NIP nabywcy na żądanie klienta.

W związku z tym mam pytania:
– Czy oszacowano dokładnie koszty, jakie przedsiębiorcy będą musieli ponieść w wyniku konieczności wymiany kas fiskalnych oraz zapewnienia dostępu do Internetu, a jeśli tak, to ile one wynoszą?
– Czy oszacowano wpływ konieczności poniesienia tych kosztów przez przedsiębiorców na ceny towarów i usług, a jeśli tak, to jaki on jest?
– Czy przewidywana jest refundacja tych kosztów przez państwo, w formie np. odliczenia od podatku – jako że są to faktycznie koszty poboru podatków przerzucone na przedsiębiorców?
– Jakie rozwiązanie przewidywane jest dla przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe lub usługowe w miejscach, w których nie ma dostępu do Internetu? Czy będą musieli zawiesić działalność lub przenieść ją w inne miejsce?
– Czy docelowo wszystkie paragony elektroniczne mają być identyfikowane po numerze PESEL lub NIP nabywcy, czy ma być to opcjonalne?
– Czy możliwość identyfikowania nabywcy w paragonach elektronicznych będzie wykorzystywana do celu porównywania wydatków i deklarowanych dochodów osób fizycznych i prawnych? Jeśli tak, jak będzie można zabezpieczyć się przed celowym podawaniem cudzego numeru NIP lub PESEL przy zakupach?
– Jakie przewiduje się zabezpieczenia przed wyciekiem z repozytorium i upublicznieniem danych o sprzedaży określonych przedsiębiorców oraz zakupach określonych nabywców? Czy dane w repozytorium będą szyfrowane?

Z poważaniem