Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA

Interpelacja w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA

Umowa CETA to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Kanadą, a Unią Europejską. Porozumienie zakłada usunięcie barier w handlu m.in. ceł, różnic w regulacjach, ograniczeń w zakresie inwestycji. Tysiące polskich obywateli obawiają się wejścia w życie umowy CETA. Niepokój budzi to czy nie zwiększy się bezrobocie, czy nie dojdzie do upadku polskiego rolnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim obawy budzą kwestie bezpieczeństwa żywności. W związku z tym, wspólnie z innymi posłami złożyliśmy stosowną interpelację do Ministra Rozwoju, której pełna treść znajduje się poniżej.

inter.ceta

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7863

Szanowny Panie Ministrze!

Umowa CETA to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Kanadą, a Unią Europejską. Porozumienie zakłada usunięcie barier w handlu m.in. ceł, różnic w regulacjach, ograniczeń w zakresie inwestycji. Tysiące polskich obywateli obawiają się wejścia w życie umowy CETA. Niepokój budzi to czy nie zwiększy się bezrobocie, czy nie dojdzie do upadku polskiego rolnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim obawy budzą kwestie bezpieczeństwa żywności.

W głównym wydaniu ,,Wiadomości” w TVP 1 w dniu 15 października Wiceminister Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński powiedział, że ,,W tej umowie jest bardzo wyraźnie zapisane, że każda żywność pochodząca z Kanady, która będzie sprzedawana na rynku europejskim musi spełniać wszystkie standardy europejskie, a standardy europejskie są najbardziej wyśrubowane”. Mimo zapewnień ze strony rządu, że umowa CETA przyniesie Polsce i Europie korzyści, to duża część społeczeństwa nie podziela tego entuzjazmu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie produkty rolne i żywnościowe oraz w jakiej ilości eksportuje w skali roku Polska do Kanady? Ile wynosi eksport tych samych produktów z Kanady do Unii Europejskiej? Proszę o dane z lat: 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016.
  2. Jaki procent eksportu towarów z Unii Europejskiej do Kanady stanowi eksport towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa z wyłącznie polskim kapitałem? Proszę o dane z lat: 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016.
  3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na podstawie umowy CETA będzie możliwy import z Kanady do Unii Europejskiej produktów żywnościowych nie spełniających standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, jak oszacowano takie prawdopodobieństwo, proszę o podanie źródła? Które przepisy w umowie CETA zezwalają/zabraniają tego?
  4. Które służby: europejskie czy kanadyjskie będą kontrolować i pod jakim względem importowane z Kanady produkty żywnościowe. Jak nazywają się te służby i ile osób zatrudniają?
  5. Ile według danych szacunkowych zarobi polska gospodarka na zniesieniu barier w handlu po wejściu w życie umowy CETA? Jak kształtuje się ten zysk w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Polski, Kanady oraz Unii Europejskiej? Proszę o podanie źródła danych.
  6. Czy Ministerstwo widzi jakieś zagrożenia dla Polski w związku z wejściem w życie umowy CETA? Jeśli tak, jakiego rodzaju są to zagrożenia?
  7. Czy „wszystkie standardy europejskie” o których mówił Wiceminister Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński dotyczą również standardów produkcji, jeżeli tak to których, proszę o podanie konkretnych zapisów.
  8. Jaki procent partii produktów żywnościowych importowanych z Kanady będzie poddawana kontroli na zawartość GMO, pestycydów, hormonów, antybiotyków?
  9. Proszę o przedstawienie kosztów podstawowych środków produkcji rolniczej w Polsce i Kanadzie.