Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie funkcjonowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje projekt dofinansowania pracy animatora sportu pracującego na boiskach typu „Orlik”pn. „Lokalny Animator Sportu” poprzez budżet państwa w ramach ustanowionego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki w informacji na swojej stronie internetowej z dnia 27-10-2016 (http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-sg/wybrac-tych-ktorzy-pracuja-na-rzecz-sportu) w jego siedzibie, w obecności ministra Witolda Bańki, odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przyszłości projektu w 2017 roku. W związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi w biurach poselskich przez animatorów sportu, którzy nie mogli uczestniczyć w konsultacjach nad wdrażanym projektem w 2017 roku z racji braku jakichkolwiek informacji o ich przeprowadzaniu, wspólnie z posłami: Magdaleną Błeńską, Rafałem Wójcikowskim, Józefem Brynkusem i Tomaszem Jaskółą,  zwróciliśmy się z interpelacją w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

dark-1850067_960_720

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7871

Szanowna Pani Premier,

od 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje projekt dofinansowania pracy animatora sportu pracującego na boiskach typu „Orlik”pn. „Lokalny Animator Sportu” poprzez budżet państwa w ramach ustanowionego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (podstawa prawna projektu: art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych – Dz. U. z 2015, poz. 612, z późn. zm.; § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 2252). Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki w informacji na swojej stronie internetowej z dnia 27-10-2016 (http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-sg/wybrac-tych-ktorzy-pracuja-na-rzecz-sportu) w jego siedzibie, w obecności ministra Witolda Bańki, odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przyszłości projektu w 2017 roku.

W związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi w biurach poselskich przez animatorów sportu, którzy nie mogli uczestniczyć w konsultacjach nad wdrażanym projektem w 2017 roku z racji braku jakichkolwiek informacji o ich przeprowadzaniu proszę o udzielenie informacji:

– Jaki był klucz w doborze zaproszonych osób przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i na jakiej zasadzie została ustanowiona reprezentacja środowiska animatorów?

– Czy zdaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki uwagi i wskazówki grona osób przybyłych na spotkanie są reprezentatywne dla całego środowiska animatorów?

– Czy wszyscy z obecnych na spotkaniu animatorów sportu uczestniczą w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2016 roku? Jeżeli nie, dlaczego znaleźli się w gronie osób konsultujących założenia projektu na 2017 rok?

– Dlaczego i w jakim charakterze uczestniczył w spotkaniu były pracownik Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, A. M. współpracujący z poprzednim zarządem Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (reprezentowanym w kadencji 2012-2015 przez Monikę Chabior), który obecnie nie pełni roli animatora sportu? Czy jego obecność z racji aktualnie pełnionej funkcji (prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych) była związana z wyborem operatora projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2017?

– Dlaczego konsultacje odbyły się bez obecności władz tegorocznego operatora projektu Lokalny Animator Sportu tj. Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej reprezentowanej na podstawie KRS przez powołanego przez Ministra Skarbu Państwa dn. 30-12-2015 prezesa Pawła Okoniewskiego?

– Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje kolejne konsultacje tylko i wyłącznie w gronie osób, które przybyły na spotkanie w dn. 27-10-2016?

Z poważaniem