Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Interpelacja w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Sejm przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Akt ten przywraca staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów co jest zgodne z postulatami środowisk medycznych. Nowelizacja ta nadaje stażystom Pełne Prawo Wykonywania Zawodu w miejsce jego ograniczonej formy (OPWZ). Ta zmiana powinna iść w parze jednak z reformą wynagrodzeń stażystów, które pozostają bez zmian. Urynkowienie sposobu wynagrodzeń dla lekarzy przyczyniłoby się do ich wzrostu, co za tym idzie mniej lekarzy wyjeżdżałoby z Polski. W związku z tym wspólnie z innymi posłami, złożyłem interpelację w której pytam m.in. o to czy Ministerstwo planuje reformę wynagrodzeń lekarzom stażystom.

Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

medical-563427_960_720

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8407

Posłowie zgłaszający: Piotr Apel, Wojciech Bakun, Elżbieta Borowska, Barbara Chrobak, Sylwester Chruszcz, Paweł Grabowski, Jerzy Jachnik, Tomasz Jaskóła, Bartosz Józwiak, Norbert Kaczmarczyk, Andrzej Kobylarz, Jakub Kulesza, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Jarosław Sachajko, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Jacek Wilk, Rafał Wójcikowski

Szanowny Panie Ministrze,

opieka zdrowotna jest jedną z kluczowych sfer funkcjonowania państwa, dlatego też rolą polityków jest baczna analiza zmian ustawodawczych kształtujących ten system. Kilka tygodni temu Sejm przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Akt ten przywraca staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów co jest zgodne z postulatami środowisk medycznych.

Nowelizacja ta wprowadza również inną znaczącą zmianę, a mianowicie nadaje stażystom Pełne Prawo Wykonywania Zawodu w miejsce jego ograniczonej formy (OPWZ).

Pełne prawo wykonywania zawodu wraz z poszerzonym zakresem kompetencji wzmacnia pozycję systemową lekarza stażysty. To z jednej strony nobilitacja oraz podkreślenie kompetencji absolwentów, a zarazem i wielka odpowiedzialność. Ta zmiana powinna iść w parze jednak z reformą wynagrodzeń stażystów, które pozostają bez zmian. Urynkowienie sposobu wynagrodzeń dla lekarzy przyczyniłoby się do ich wzrostu, co za tym idzie mniej lekarzy wyjeżdżałoby z Polski.

Jednym z nowych uprawnień jakie od 1 stycznia mają nabyć stażyści jest wystawianie recept, co jest bez wątpienia korzystną zmianą, bardzo mile widzianą przez wszystkich uczestników systemu. Nie zrozumiałe jednak pozostaje, dlaczego lekarz stażysta może wziąć odpowiedzialność za ordynowanie leków pacjentom, ale już nie sobie samemu. Taki paradoks wynika z pozostawienia w mocy zapisu, ograniczającego PWZ jedynie do miejsca odbywania stażu – osobiście wierzę, iż jest to zwyczajne niedopatrzenie.

W związku z powyższym, prosimy Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje reformę wynagrodzeń stażystów, tak aby ich wynagrodzenia odpowiadały rynkowej wartości ich wiedzy i umiejętności, a nie były na poziomie płacy minimalnej?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania, które umożliwiłyby stażystom wystawianie recept pro auctore i pro familia?