Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przeciążenia pracą w sądach

Interpelacja w sprawie przeciążenia pracą w sądach

Na prośbę obywateli zwracamy uwagę na problem przeciążenia pracy w sądach.  Z doniesień medialnych wynika, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku nie rozpatrzono na bieżąco ok. 7 procent spraw. Taka sytuacja podyktowana jest obciążeniami sędziów. W sądach apelacyjnych sędzia średnio załatwia 167 spraw rocznie, a w sądach okręgowych aż 238. Natomiast w sądach rejonowych liczba ta wynosi 692 sprawy. Zgodnie z ekspertami problem mogą w znacznym stopniu pomóc rozwiązać poprzez zwiększenie roli asystentów. W związku z tym złożyliśmy interpelację, w której pytamy Ministerstwo czy zostaną podjęte próby rozwiązania tego istotnego dla społeczeństwa problemu. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

storage-1209059_960_720

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8361

Posłowie zgłaszający interpelację: Piotr Apel, Wojciech Bakun, Elżbieta Borowska, Barbara Chrobak, Sylwester Chruszcz, Paweł Grabowski, Tomasz Jaskóła,Bartosz Józwiak, Norbert Kaczmarczyk, Jakub Kulesza, Andrzej Maciejewski, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Tomasz Rzymkowski, Jarosław Sachajko, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Jacek Wilk, Rafał Wójcikowski

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w związku z sytuacją przeciążenia pracą w sądach.

Sprawne sądownictwo stanowi podstawę właściwego funkcjonowania państwa. Podczas mojego ostatniego dyżuru poselskiego rozmawiałem z mieszkańcami różnych miast, którzy narzekają na sprawność w działaniu sądów. Zapoznając się z tym problemem zauważyłem, że Ministerstwo w celu poprawy sytuacji przenosi etaty sędziowskie między sądami. Do tej pory Pan Minister przeniósł już 85 etatów.

Jednak zdaniem ekspertów na niewiele to się zdaje. Z doniesień medialnych wynika, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku nie rozpatrzono na bieżąco ok. 7 procent spraw. Taka sytuacja podyktowana jest obciążeniami sędziów. W sądach apelacyjnych sędzia średnio załatwia 167 spraw rocznie, a w sądach okręgowych aż 238. Natomiast w sądach rejonowych liczba ta wynosi 692 sprawy.

Zgodnie z ekspertami problem mogą w znacznym stopniu pomóc rozwiązać poprzez zwiększenie roli asystentów. Efektem dzisiejszej sytuacji są wieloletnie zaniedbania w wymiarze sprawiedliwości i czas tą sytuację naprawić. Dalsze niepodejmowanie kroków może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację, dlatego liczę na interwencję ze strony Ministerstwa.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Jak Pan Minister odniesie się do powyższego problemu? Jakie kroki zostaną podjęte w celu rozwiązania problemu?

2. Czy przesuwanie etatów sędziów przez Pana Ministra będzie dalej kontynuowane?

3. Jakie jest stanowisko Pana Ministra odnośnie do zwiększenia roli asystentów?