Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie kosztów obniżenia podatku VAT na żywność i usługi gastronomiczne

Interpelacja w sprawie kosztów obniżenia podatku VAT na żywność i usługi gastronomiczne

Ze względu na moje niezmienne poglądy co do zbyt wysokich podatków,  złożyłem interpelację w kwestii kosztów obniżenia podatku VAT na żywność i usługi gastronomiczne. Dane te pomogą mi w racjonalnym szacowaniu skutków, przygotowywanych przeze mnie projektów ustaw i w innych aspektach pracy poselskiej. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9812

Szanowny Panie Ministrze,

z uwagi na pełnioną przeze mnie funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalam sobie na złożenie interpelacji w kwestii kosztów obniżenia podatku VAT na żywność i usługi gastronomiczne. Dane te pomogą mi w racjonalnym szacowaniu skutków, przygotowywanych przeze mnie projektów ustaw i w innych aspektach pracy poselskiej. W odpowiedzi na moją interpelację proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

  1. Ile wynoszą ogólne wpływy z podatku VAT na żywność?
  2. Ile wynoszą ogólne wpływy z podatku VAT na usługi gastronomiczne?
  3. Ile wynoszą wpływy z podatku VAT na usługi gastronomiczne opodatkowane stawką 23%?
  4. Ile wynoszą wpływy z podatku VAT na usługi gastronomiczne opodatkowane stawką 8%?
  5. Jakie byłyby dla Skarbu Państwa koszty wprowadzenia jednolitej stawki podatku VAT na żywność i usługi gastronomiczne, wynoszącej 5%?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza

Poseł na Sejm RP